Ambitiedocument Geleen-Zuid officieel ondertekend

ondertekening van het ambitiedocument Geleen-Zuid
ondertekening van het ambitiedocument Geleen-Zuid
Foto: © Ermindo Armino

De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen stellen samen met partners en bewoners de ambitie voor Geleen Zuid vast.

In het ambitiedocument ‘Luuj make Gelaen-Zuid’ staat globaal op welke manier en aan welke doelen de komende jaren samengewerkt gaat worden in Geleen-Zuid. Op 19 mei ondertekenden wethouder Pieter Meekels, Janine Godderij (directeur ZOwonen) en wethouder Leon Geilen, samen met bewoners en een aantal betrokkenen het document in de binnenkort te openen Zuidkamer in winkelcentrum Zuidhof. Dit is een mijlpaal in de langjarige aanpak om de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in Geleen-Zuid aan te pakken.

Breed gedragen ambitie komt tot leven

Wijkplatform, bewoners, leerlingen van basisschool de Reuzepas, ondernemers, en maatschappelijke partijen zijn afgelopen maanden betrokken in de totstandkoming van een gezamenlijke ambitie voor Geleen Zuid en zijn bewoners.

Op basis van deze gesprekken en een analyse van de wijk is een ambitiedocument opgesteld. Dit legt een basis voor een langjarige aanpak en doelstellingen over vier progammalijnen:

 1. Gezond opgroeien & blijven
 2. Perspectief op werk
 3. Veiligheid door gemeenschapszin
 4. Zelfstandig ouder worden

Enkele belangrijke doelstellingen die met deze thema’s samenhangen zijn:

 • Vergroten van de gezondheid en weerbaarheid van de bewoners;
 • Aantrekken van jongere gezinnen;
 • Daling van de werkloosheid;
 • Daling van de overlastmeldingen en misdaad;
 • Verhoging van de bewonersparticipatie en (zelf)redzaamheid;
 • Verhoging van de leefbaarheid;
 • Verhoging van de energielabels en duurzaamheid;
 • Verhoging van de woningkwaliteit

Het ambitiedocument Luuj make Gelaen-Zuid wordt onderschreven door de gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen. Ook het Wijkplatform Geleen-Zuid, de MIK/PIW groep en het Graaf Huyn College zetten op 19 mei al hun handtekening. De komende tijd zullen nog meer in Geleen-Zuid actieve instanties betrokken worden bij de ambitie en samen met bewoners, partners en betrokken toekomstambassadeurs het fysieke en sociale programma in deelprojecten opzetten. Dit is één van de ontwikkelpaden zoals genoemd in de Toekomstvisie 2030 van de gemeente Sittard-Geleen, die onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld.

“De opgave in Geleen-Zuid heeft nadrukkelijk onze aandacht. Hierbij worden wij gesterkt door het enthousiasme van partners en bewoners om hier samen de schouders onder te zetten. ” aldus wethouder Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling).

Zuidkamer

Bij het realiseren van de doelstellingen uit het ambitiedocument is samenwerking met bewoners cruciaal. Zij kennen hun wijk en de kansen en uitdagingen die er spelen. Om die samenwerking in de wijk blijvend te organiseren en stimuleren, wordt momenteel de Zuidkamer ingericht in winkelcentrum Zuidhof in de wijk. Ook onderzoekt men de mogelijkheden voor een online participatieplatform dat uiteraard nauw in verbinding staat met de fysieke plek Zuidkamer. Vanuit de Zuidkamer ontstaat een programma dat initiatieven en ontmoetingen faciliteert. Die dragen bij aan de beeldvorming van de ontwikkelingen of leiden tot concrete projecten die passen in de doelstelling tot een gezonde, en veilige wijk met trotse bewoners.

“Het ambitiedocument heet ‘Luuj make Gelaen-Zuid’. Dat is precies wat wij als gemeente willen. De mensen in de wijk vormen de belangrijkste partner voor de ontwikkeling die er moet plaatsvinden. Alleen samen kunnen we dit vormgeven,” aldus wethouder Leon Geilen (Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie).

Dat ook ZOwonen hierbij een belangrijke rol heeft, is logisch, legt Janine Godderij uit: ’Wij voelen een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid in Geleen-Zuid vanuit onze rol als sociale woningcorporatie. ZOwonen investeert de komende jaren veel in bestaande en nieuwe woningen en in de leefbaarheid van Geleen Zuid. Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Een goed thuis is de basis van waaruit mensen zich verder kunnen ontwikkelen. De bewoners mogen trots zijn op zichzelf en hun buurt in al zijn opzichten. Dat kunnen we niet alleen. Dat doen we samen. Daarom ben ik zo blij met deze samenwerking.” ’

Het ambitiedocument is tot stand gekomen met diverse partners waaronder bewonersorganisaties, ZUYD Hogeschool, de Provincie Limburg, partners uit welzijn en zorg en het maatschappelijk middenveld. Verdere uitwerking en invulling van het programma moet nadrukkelijk vormgegeven worden met alle partners in de wijk, met speciale aandacht voor de bewoners.

Fotobijschrift: De ondertekening van het ambitiedocument Geleen-Zuid. V.l.n.r. wethouder Pieter Meekels, Raymond Clement (PIW), Andreis Bosma (voorzitter wijkplatform) wijkbewoonster Sayuri, Fons van der Wal (Graaf Huyn College), kwartiermaker Bart Temme, stadsdeelwethouder Leon Geilen en directeur Janine Godderij van ZOwonen. Foto: © Ermindo Armino.
Cookieinstellingen