Vragen raadsfractie gob over vrijkomende bebouwing in het buitengebied

Foto: SGN

De gob-raadsfractie wil dat het mogelijk wordt om in het buitengebied leegkomende agrarische gebouwen een andere functie te geven.

Volgens gob zijn er binnen de gemeente agrarische gebouwen – binnen een agrarische bouwkavel – die niet meer in zijn geheel of gedeeltelijk als zodanig in gebruik zijn. Veel bedrijven hebben geen opvolging en dat leidt ertoe dat de gemeente regelmatig het verzoek krijgt om na te gaan of gebouwen een andere dan agrarische functie kunnen krijgen.

De gob-fractie is er voorstander van om voor dergelijke bebouwing ruimere gebruiksmogelijkheden dan alleen een agrarische functie toe te staan om zo verloedering te voorkomen en wijst er op dat diverse gemeenten in Nederland al beleidsnotities over vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied hebben.

De fractie heeft het College van B&W gevraagd of het op de hoogte is van deze ontwikkelingen in het buitengebied en of men bereid is om een beleidsnotitie in overweging te nemen waarin hergebruik van agrarische gebouwen voor andere dan agrarische functies wordt opgenomen.

Reacties

Cookieinstellingen