Bekendmakingen d.d. 04-08-2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een wekelijks overzicht van links naar officiële bekendmakingen betreffende de Gemeente Sittard-Geleen.

De links werden overgenomen van overheid.nl. Daar vindt u altijd de meest recente bekendmakingen.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – voorontwerp bestemmingsplan – Bremstraat 14-16, Sittard
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om21.0228, Rothweg 2, 6143 AS Limbricht
  bouwvergunning – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0263, Swentiboldweg 13, 6167 RK Geleen
  bouwvergunning – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0125, Graetheide 39, 6121RM Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  bouwvergunning – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0242, Egelantier 60, 6163 RB Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  bouwvergunning – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om21.0184, Egelantier 40, 6163 RB Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  bouwvergunning – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 7. Gemeente Sittard-Geleen – voornemen verkeersbesluit – wijzigen parkeerverbod – Burgemeester Corbeijstraat, Sittard
  inspraak – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 8. Gemeente Sittard-Geleen – voornemen verkeersbesluit – instellen parkeerverbod – Allee, Limbricht
  inspraak – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 9. Verordening voor de commissie Begroting en Verantwoording Waterschap Limburg 2021
  verordeningen en reglementen – Waterschap Limburg – 2021-08-04
 10. Beleidsregel Tiny Houses Sittard-Geleen 2021
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2021-08-04
 11. Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet bodembescherming, Mijnweg 1 (Chemelot-DSM-terrein), Geleen, LI188300046
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2021-08-03
 12. Besluit benoeming directeur BsGW
  verordeningen en reglementen – Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen – 2021-08-03
 13. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, locatie Merker Eyckstraat 13-25 te Grevenbicht, zaaknummer 2021-202389
  overig – Limburg – 2021-07-30
 14. Gemeente Sittard-Geleen – ontwerp-bestemmingsplan – Veegbestemmingsplan 2021
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2021-07-30
 15. Ter inzage legging ontwerp-Participatiebeleid en ontwerp-Participatie- en inspraakverordening Waterschap Limburg
  inspraak – Waterschap Limburg – 2021-07-30

Reacties