Bekendmakingen d.d. 11-08-2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een wekelijks overzicht van links naar officiële bekendmakingen betreffende de Gemeente Sittard-Geleen.

De links werden overgenomen van overheid.nl. Daar vindt u altijd de meest recente bekendmakingen.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0270, Mortel 8, 6121 JT Born
  bouwvergunning – Sittard-Geleen – 2021-08-11
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om21.0258, Nijverheidsweg ong., 6163 BZ Geleen
  bouwvergunning – Sittard-Geleen – 2021-08-11
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0246, Rijksweg Zuid 83, 83A, 83B, 6131AM Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  bouwvergunning – Sittard-Geleen – 2021-08-11
 4. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn FrieslandCampina Nederland B.V, Leonard Langweg 2, 6121 PA Born
  bouwvergunning – Limburg – 2021-08-10
 5. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/DSM Nederland B.V., Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen, kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceel 652
  bouwvergunning – Limburg – 2021-08-10
 6. Regeling nadeelcompensatie kabels en leidingen Limburg 2009
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2021-08-10
 7. Legesverordening Sittard-Geleen 2021
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2021-08-09

Reacties