Aanpassing MTB-parcours Watersley moet worden teruggedraaid

archieffoto 2019
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Komend weekend vindt op Watersley Sports & Talent Park het Nederlands Kampioenschap mountainbike plaats.

Daarbij zal de organisatie van het NK geen gebruik kunnen maken van een uitbreiding van het parcours, omdat Watersley Sports & Talent Park die heeft aangebracht zonder dat de daarvoor vereiste vergunning was aangevraagd en verleend.

De aanpassing van het parcours moet daarom in zijn geheel worden teruggedraaid.

Gob-burgerraadslid Fred Vroomen en gob-raadslid Berry van Rijswijk brachten de kwestie onder de aandacht middels een brief met artikel 43 vragen aan het College van B&W, waarin zij informeren naar de stand van zaken betreffende ontwikkelingen op het terrein, alle aangevraagde vergunningen en de status daarvan. Voor het aanpassen van het mtb-parcours bleek een vergunning te ontbreken. Volgens Watersley Sports & Talen Park is er echter niets illegaals gebeurd.

Het NK kan ondanks dat de aanpassing in het parcours niet gebruikt mag worden gewoon doorgaan, mits de daarvoor aangevraagde vergunning wordt verstrekt.

Reacties