Nog veel onzeker rond sinterklaasintochten in het land

Op weg naar de intocht
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De aankomst van Sinterklaas in ons land staat op 13 november op de agenda, maar in veel gemeenten is nog onduidelijk of er een intocht mogelijk is en zo ja, hoe die eruit komt te zien.

Diverse organisatoren in het hele land hebben vergunningen aangevraagd, maar doorgaans is het nog wachten op groen licht.

Volgens de landelijke richtlijnen is het niet nodig een coronatoegangsbewijs te hebben voor de sinterklaasintocht. Een woordvoerster van het Veiligheidsberaad erkent dat: “Het is een open evenement, net als de marathons”. De beslissing ligt volgens haar bij de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie), al is er wel over gesproken in het beraad. “De ene gemeente had al een draaiboek, de andere was nog zoekende.”

In Sittard-Geleen wordt de Sinterklaasintocht al 90 jaar lang verzorgd door harmonie Sint Joseph. Vorig jaar ging de intocht vanwege de coronamaatregelen niet door, maar dit jaar hoopt de harmonie de goedheiligman voor de 89e keer te mogen begeleiden bij zijn intocht. De daarvoor benodigde vergunningen zijn aangevraagd, maar nog niet verleend. “Ik kan me voorstellen dat de gemeente nog even wacht met de beslissing om al dan niet vergunning te verlenen tot de volgende coronapersconferentie van het kabinet achter de rug is, maar wat ons betreft is alles geregeld, we zijn er klaar voor,” zegt voorzitter Carl Maas van Harmonie Sint Joseph, die nog eens onderstreept dat de harmonie zich zoals altijd zal houden aan de geldende landelijke en gemeentelijke richtlijnen. De eerstvolgende coronapersconferentie van het kabinet wordt overigens begin november verwacht.

Reacties