Ondersteuning culturele sector Sittard-Geleen tijdens corona

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

In november 2020 presenteerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een pakket van maatregelen om de culturele en creatieve sector tijdens corona te ondersteunen.

Als onderdeel hiervan heeft Sittard-Geleen een bedrag van € 1,3 miljoen ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele en creatieve infrastructuur. Dit bedrag wordt volledig ingezet voor cultuur.

Vijf sporen

In mei 2021 heeft het college van B&W besloten over de inzet van deze middelen via vijf sporen. Voor de laatste vier sporen is de subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 vastgesteld en werd de mogelijkheid geboden aan verenigingen, stichtingen en instellingen om vóór 1 augustus 2021 een subsidieaanvraag in te dienen. De subsidiebeschikkingen zijn in september verzonden.

De vijf sporen waaraan de middelen zijn besteed zijn:

  1. Een bedrag van €1.000 voor iedere in de gemeente gevestigde amateurkunstvereniging of -groep, bedoeld voor de dekking van extra kosten of tegenvallende inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Deze subsidie is verstrekt aan 114 amateurkunstverenigingen.
  2. Een bedrag van €400.000 aan De Domijnen ter compensatie van niet-gerealiseerde publieksinkomsten én ter realisering van een bestendig en weerbaar cultuurbedrijf;
  3. Een bedrag ten behoeve van de amateursector, voor instellingen en verenigingen die aantoonbaar in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de coronacrisis. Hiervan maakten zes culturele organisaties gebruik voor in totaal €82.479.
  4. Een bedrag voor de amateur- én de professionele kunstsector ten behoeve van noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes. Hiervan maakten 13 culturele organisaties gebruik voor in totaal €325.056.
  5. Een bedrag ter ondersteuning van projecten van zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst. Hiervoor kwamen 19 aanvragers in aanmerking. In totaal is aan dit spoor voor een bedrag van €269.937 aan subsidies verstrekt.

De 39 ingediende subsidieverzoeken betreffende spoor 3 tot en met 5 zijn op een na allemaal toegewezen.

Reacties