Senator Ton Raven wil eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Eerste Kamer der Staten Generaal
Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corne Bastiaansen [CC0]

Senator Ton Raven van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) is een petitie gestart om steun te krijgen voor zijn motie ‘Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden’.

Volgens Raven, oud-wethouder van Sittard-Geleen en tegenwoordig lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, is er meer dan genoeg ruimte om de sinds 2009 niet uitgekeerde indexeringen te compenseren. De door hem opgestelde petitie en gelijkluidende motie luidt als volgt:

“Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen wordt sinds 2009 aan gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Hierdoor is de koopkracht van de pensioengerechtigden in deze periode gedaald met meer dan 20 procent.

De ouderen betalen hierdoor nog steeds het gelag van de kredietcrisis van 2008, die veroorzaakt werd door graaiende bankiers, niét door de gepensioneerden! Dat moet stoppen!

In de periode 2009-2021 stegen de reserves van pensioenfondsen met meer dan 1200 miljard euro ofwel met 225 procent. Nog steeds wordt de pensioengerechtigden echter de jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Ook voor het jaar 2022. Dat moet stoppen!

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is per 30 september 2021 gestegen naar 106 procent, ruim voldoende om toekomstige pensioenaanspraken te kunnen financieren. Er is dan ook geen reden meer om de indexering van pensioenen niet toe te passen. Dat moet stoppen!

Het totaalbedrag van de niet uitgekeerde indexeringen vanaf 2009 loopt inmiddels op tot 43,75 miljard euro. Ik steun de oproep van de OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen, om dit bedrag eenmalig te compenseren aan de gepensioneerden.

Dit kan gemakkelijk betaald worden uit de eerder genoemde stijging van 1200 miljard euro van de pensioenfondsen.

Het Kabinet en de meerderheid van de Kamer zitten tot nu toe nog steeds op de lijn om geen indexering toe te kennen aan de ouderen. Daarom wil ik hen met deze petitie oproepen tot een eenmalige compensatie van de niet verstrekte pensioenindexeringen.

Ik roep het parlement op de motie met deze strekking van de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer te steunen.”

Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen in Nederland in de Eerste Kamer

Wie de petitie en daarmee de gepensioneerden wil steunen kan deze ondertekenen via onderstaande link:

Reacties