Raadsvergadering op 10 en 11 november

Foto: SGN

De gemeenteraad van Sittard-Geleen vergadert op woensdag 10 en donderdag 11 november van 14:00 tot 23:00 uur in de Hanenhof in Geleen.

Daarbij staan de volgende punten op de agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van de notulen
 4. Benoeming burgerlid fractie SPA
 5. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
 6. RKC rapport inzake onderzoek BSGW
 7. Kadernota reserves en voorzieningen
 8. Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2021
 9. Verordening WMO (wethouder Geilen)
 10. Programmabegroting 2022 (wethouder Bühler)
 11. 3e Rapportage 2021 (wethouder Bühler)
 12. Sluiting

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan [email protected].

Reacties