Expositie rond Franciscus Agricola – een strijdbare en omstreden pastoor

Foto: SGN

Op 4 december aanstaande is het vierhonderd jaar geleden dat Franciscus Agricola overleden is.

De naam Agricola is bij de meeste mensen slechts bekend van de Agrícolastraat, die ook nog vaak verkeerd wordt uitgesproken als Agricólastraat. Agricola – zijn eigenlijke naam was Franz Bauer – was in zijn tijd echter een bekende pastoor, kanunnik van het Sittardse Sint-Petruskapittel en landdeken van het landdekenaat Susteren.

Hij stelde de oudste personenregisters van Sittard op en was auteur van circa 50 boekwerken (een aantal honderden pagina’s dik) in het Latijn en het Duits. Hij was en is echter niet onomstreden: hij had een grote werklust en eruditie, maar was wel polemisch: vooral naar andersdenkenden was hij weinig verdraagzaam.

Vanwege zijn publicaties geldt hij als Sittardse cultuurdrager, maar aan hem is tot nu toe weinig aandacht besteed. Redenen genoeg om dat nu te doen met een tentoonstelling in de Grote Kerk van Sittard. Bezoekers volgen een route langs plekken in de kerk uit de tijd van Agricola en in de schatkamer zijn documenten te bewonderen, onder meer enkele originele boekjes van Agricola en de benoemingsoorkonde uit 1599, waarmee hij door de bisschop van Luik benoemd is tot landdeken van het landdekenaat Susteren.

De expositie kan op vertoon van een coronatoegangscode bezocht worden in de St.-Petruskerk van Sittard in de weekenden van 20/21 en 27/28 november en 4/5 en 11/12 december, telkens op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur en op zondag van 12:00 tot 17:00 uur.

AGRICOLA Attestatio

Reacties