Advies NIBUD: strengere leennormen voor hypotheken in 2022

Foto: CC0 Public Domain via Pixabay

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert dat de leennormen voor hypotheken strenger moeten zijn in 2022.

Met hetzelfde inkomen als vorig jaar kun je een gelijke of lagere hypotheek krijgen. De reden hiervoor is de stijgende inflatie.

Hypotheek afsluiten

Een hypotheek bestaat uit drie onderdelen, namelijk de lening, aflossing en verzekering. Ten eerste bereken je het bedrag wat je kunt lenen om het huis te betalen. Er bestaan verschillende sites die de mogelijke hypotheek berekenen voor je. Het vervroegd aflossen van je huidige hypotheek om een nieuwe hypotheek af te sluiten, brengt vaak andere kosten met zich mee. Ook de kosten van het oversluiten van je hypotheek kunnen ze berekenen voor je. Daarna moet het geld worden terugbetaald, de aflossing. Verder moet je een verzekering afsluiten. Een goed voorbeeld hiervan is een woonlastenverzekering. Wanneer je dan arbeidsongeschikt wordt, ben je verzekerd.

Hypotheeknormen van 2022

Voor het afsluiten van een hypotheek bestaat complexe regelgeving die voortdurend wordt aangepast. Onlangs zijn de nieuwe hypotheeknormen van 2022 bekendgemaakt. De nieuwe hypotheeknormen van 2022 zijn voor hogere inkomens strenger dan vorig jaar. De huishoudens die een inkomen hebben tot ongeveer 50.000 euro kunnen meer lenen in 2022. Voor de huishoudens die een hoger inkomen hebben dan 50.000 euro geldt dat zij minder kunnen lenen in vergelijking met 2021.

Tips voor berekenen van hypotheek

Om op basis van de vernieuwde hypotheeknormen het maximale leenbedrag te berekenen, zijn vijf verschillende punten belangrijk: je geboortedatum, inkomen, type werkzaamheden, financiële verplichtingen en woonquote.

Geboortedatum

Je geboortedatum speelt een grote rol bij het berekenen van je hypotheek. Als je wat ouder bent en bijna met pensioen gaat, is het maximale bedrag wat je kunt lenen waarschijnlijk lager. Wanneer je met pensioen gaat, zijn er verschillende factoren die anders gewogen worden wanneer je een hypotheek afsluit. Deze factoren zijn bijvoorbeeld de hoogte van je AOW, je eventuele werkgeverspensioen, voortkomend uit gewerkte arbeidsjaren, en zelf getroffen voorzieningen, zoals inkomsten uit eigen vermogen.

Inkomen

Het berekenen van je bruto-inkomen is een belangrijk onderdeel. Dat wordt op twee manieren berekend, op basis van de vraag of je een vast contract hebt of juist niet. Bij een vast contract wordt er gekeken naar het salaris, vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering. Bij mensen zonder vast contract, zoals zzp’ers, kunnen er andere toeslagen worden meegerekend. Een voorbeeld hiervan is structureel overwerken.

Deze berekening is nodig zodat de verhouding tussen het bruto-inkomen en de lening vastgesteld kan worden. De hypotheek mag in principe 4,5 keer zo hoog zijn als het vastgestelde bruto jaarinkomen.

Type werkzaamheden

Er wordt niet alleen gekeken naar de hoogte van het bruto-inkomen, maar ook naar de manier hoe dat wordt verdiend. Dit verschilt per persoon. De een is een vaste medewerker van een goedlopend bedrijf en de ander werkt als zzp’er in de bouwsector. De vaste medewerker van een goedlopend bedrijf zal in dit geval meer kunnen lenen, vanwege de stabiliteit van deze baan. Dit geeft meer zekerheid dat diegene het leenbedrag op tijd kan aflossen.

Financiële verplichtingen

Een deel van het bruto-inkomen gaat naar de maandelijkse, financiële verplichtingen. Deze zijn relevant om te berekenen hoeveel geld er over blijft voor hypotheeklasten en worden dus ook meegenomen bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag. Voorbeelden van financiële verplichtingen zijn studieschulden, in het rood staan, een creditcard of een smartphone-abonnement. De financiële verplichtingen staan (meestal) geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hypotheekverstrekkers kunnen hier controleren of je schulden of leningen hebt en zo berekenen hoeveel je kwijt bent aan maandelijkse lasten.

Woonquote

De ‘woonquote’ is het percentage van je bruto toetsingsinkomen dat je maximaal aan het aflossen van je hypotheek mag besteden. De woonquote wordt berekend op basis van het toetsingsinkomen. Het percentage van het toetsingsinkomen dat wordt gebruikt voor het aflossen van de hypotheek, is je woonquote. Dit percentage verschilt per bank.

Reacties

Cookieinstellingen