Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis is op zoek naar commissieleden

Geleen Zuid & de Kluis
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het wijkplatform (WPF) Geleen-Zuid & de Kluis is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor hun wijk.

“Om meer slagkracht te krijgen en dus als WPF meer voor onze wijken Geleen-Zuid en de Kluis, verder aan geduid als de wijk, te kunnen betekenen, zullen er meer mensen uit de wijk moeten zijn die het WPF gaan dragen,” zo stelt het dagelijks bestuur van het WPF. Het bestuur streeft daarbij naar een nieuwe vorm voor het WPF, waarbij taken worden verdeeld over een achttal commissies. Het voordeel van het instellen van commissies is dat mensen kunnen kiezen voor een commissie die in hun interessesfeer ligt en waarin zij hun kennis en expertise gericht kunnen inzetten. Omwille van de interne afstemming binnen het WPF zit in elke commissie een lid van het dagelijks bestuur van het wijkplatform.

Het bestuur zoekt nog versterking voor een aantal commissies

 • Communicatiegroep
  Doel: beheer van de website, de Facebookpagina en andere social media. Deze leerzame commissie kan nog 2 tot 3 leden gebruiken.
 • Commissie Leefbaarheid
  Doel: inzicht krijgen in alle sociale aspecten die in de wijk worden aangeboden en gevraagd. Voor deze commissie zoekt het WPF 3 tot 4 leden.
 • Commissie Dag van de wijk
  Doel: organisatie Dag van de wijk, een multicultureel evenement met een markt voor en door wijkbewoners. Voor 2022 staat deze dag gepland op 26 juni. Voor deze commissie zoekt het WPF 4 tot 5 leden.
 • Commissie Jeugd
  De commissie jeugd is een idee dat nog om nadere uitwerking vraagt. Het WPF is er voor iedereen, dus ook voor de jeugd. Hierop komt het DB later terug, na ruggespraak met scholen, scouting en andere jeugdgeoriënteerde partijen. Deze commissie zal vooral jeugdleden nodig hebben en wordt in een later stadium gevormd.

De Kascontrolecommissie zoekt per medio 2022 een nieuw lid. De Redactiecommissie (wijkblad), de commissie Infrastructuur en de commissie Hoogbouw zijn momenteel voldoende bezet, maar belangstellenden kunnen zich altijd melden.

Heeft u interesse om lid te worden van een van deze commissies? Stuur dan een e-mail aan [email protected] (telefoonnummer 0637199954), met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, de naam van de commissie en eventuele opmerkingen.

Reacties

Cookieinstellingen