Sittard-Geleen schaadt vertrouwen Gedeputeerde Staten

Foto: CC0 via Pixabay

Gedeputeerde Staten van Limburg is niet bepaald blij met het besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen om de realisatie van windmolenpark Holtum-Noord uit te stellen.

“De provincie spreekt van bestuurlijke contractbreuk,” zo meldt GroenLinks gemeenteraadslid Marco Schipper op zijn Facebookpagina.

In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 10 november in De Hanenhof in Geleen besloot een raadsmeerderheid op basis van een recente uitspraak van de Raad van State vooralsnog pas op de plaats te maken wat betreft het plaatsen van drie windturbines op Holtum-Noord. Dat gebeurde middels een breed gesteunde motie van gob en PVV. Voor GroenLinks was dat reden om uit de coalitie met gob, CDA en de Stadspartij te stappen en voor wethouder Kim Schmitz (GroenLinks) het sein om haar ontslag in te dienen.

Gedeputeerde Staten van Limburg ziet het besluit met lede ogen aan, want de Gemeente Sittard-Geleen komt hiermee de in de Regionale Energie Strategie (RES) gemaakte afspraken niet na. In de RES hebben de 16 Zuid-Limburgse gemeenten afspraken hebben gemaakt over de overgang naar duurzame energie en dan met name naar zonne- en windenergie. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft door zijn stellingname het vertrouwen van de Provincie in de samenwerking geschaad.

De uitspraak van de Raad van State betekent – wethouder Schmitz én GroenLinks gaven dat die tiende november ook al aan – volgens Gedeputeerde Staten niet dat er gewacht moet worden op nieuwe landelijke regels en normen voor de bouw van windmolens. De Raad van State heeft immers bepaald dat een gemeente ook gemotiveerd eigen normen kan vaststellen. Een raadsmeerderheid durft dat kennelijk niet aan en wacht liever de nieuwe landelijke normen af.

Maar die laten naar verwachting nog zeker twee jaar op zich wachten. Vervolgens kan de hele procedure om tot een vergunning voor de aanleg van het windpark te komen worden overgedaan. En ook dat zal de nodige tijd gaan vergen. Omdat de SDE – Subsidieregeling Duurzame Energie – jaarlijks afneemt is het dan nog maar de vraag of energiemaatschappij ENGIE plaatsing van de drie windmolens dan nog wel ziet zitten.

Naar de Provincie toe zal Sittard-Geleen moeten aangeven hoe de gemeente de afgesproken bijdrage aan duurzame energie in Limburg nu zal nakomen.

Cookieinstellingen