Sociale Coöperatie Sittard-Geleen stapje dichterbij

Foto: Vidi

De Sociale Coöperatie Sittard-Geleen is weer een stapje dichterbij. Met de benoeming van vier bestuursleden die de kar willen trekken, gaat het initiatief binnenkort van start.

Bovendien is een naam gekozen: Sociale Coöperatie Vidi. De Sociale Coöperatie richt zich op de inwoner die wil ondernemen, een idee heeft voor een product of een dienst maar voor wie de stap naar zelfstandig ondernemerschap nu nog te groot is om alleen te nemen.

Mensen die deelnemen werken aan hun ondernemerschap en ondernemersvaardigheden. Zij bouwen meer sociale contacten op, doen ervaring op, en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. En dat is belangrijk voor iedereen. Het gaat om inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen en die hiermee de kans krijgen om te bouwen aan hun zelfstandige toekomst Zij krijgen binnen Vidi de ondersteuning die zij nodig hebben.

Aanwinst

Deelname is niet vrijblijvend. Het doel is om mensen vooruit te helpen, in dit geval richting een eigen bedrijf. Wethouder Judith Bühler: “Voor ons is duidelijk dat de Sociale Coöperatie een goede aanwinst voor de gemeente is, daarom hebben we graag ondersteund bij de oprichting.”

Vidi helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eigen bedrijf opbouwen onder de vleugels van een coöperatie. Daarbij wordt rekening gehouden met wat ze zelf (aan)kunnen en wat ze nog nodig hebben. Denk daarbij aan praktische zaken als de boekhouding, prijsopgaven en facturen. Maar ook de samenwerking met andere leden van de coöperatie en het leren van elkaar is een belangrijk doel.

Geluk en welzijn

Inmiddels zijn Mahmoud Alothman, Elise Lansu, Jos Clermons en Pascal Vermeulen bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Met anderen zijn nog gesprekken daarover gaande.

  • Mahmoud Alohtman is ondernemer, projectadviseur en communicatiespecialist en heeft een passie voor maatschappelijk werk. Als bestuurslid bij de Sociale Coöperatie wil hij ondernemers uit Sittard-Geleen helpen hun dromen realiseren, en daarmee ook meehelpen aan het verbeteren van de economie in de regio .
  • Elise Lansu is ondernemer en partner bij Delfin Executives in Maastricht, een W&S bureau voor directie, management en toezichthoudende posities. Ze draagt graag bij aan de sociale coöperatie, omdat zij gelooft dat het leidt tot meer persoonlijk geluk en welzijn, als mensen de kans krijgen te doen waar ze goed in zijn.
  • Jos Clermons heeft een financiële achtergrond met als extra aandachtsgebied pensioenen. Het nieuwe bestuurslid vind het een leuke uitdaging om mensen te helpen bij het opstarten van een eigen bedrijf en hiervoor de ervaring in te zetten die hij op financieel gebied op heeft gedaan tijdens zijn werk en bij diverse verenigingen en stichtingen.
  • Pascal Vandermeulen is directeur van de coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg West. Hij wil graag zijn kennis en netwerk beschikbaar stellen om talenten te ontwikkelen en ondernemerschap te bevorderen in Zuid-Limburg.

Dit bestuur in oprichting is met de formele voorbereidingen gestart. Daarna kunnen begin 2022 de eerste deelnemers via Vidar kennismaken met Vidi en starten met het traject.

De Sociale Coöperatie is opgericht als gevolg van een motie van de PVV, die unaniem is gesteund door de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Vidi krijgt een plek in Sjoenk! op de Rijksweg in Geleen, waar ook Stadslabs Sittard-Geleen gevestigd is.

Cookieinstellingen