Evenwicht in coronamaatregelen en meer armslag nodig voor lokaal bestuur

Foto: SGN

Afgelopen dinsdag heeft er overleg plaatsgevonden tussen het College van B&W, Centrummanagement Geleen, Sittard. Genieten voorop, Bedrijven Sittard-Geleen, Bijzonder Born en KHN – Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Sittard-Geleen.

Een overleg dat gezien de toenemende onrust en het afnemend draagvlak voor de coronamaatregelen dringend nodig was.

Naar aanleiding van de bespreking heeft burgemeester Hans Verheijen een bericht op zijn Facebookpagina geplaatst, waarin hij namens het College zijn betrokkenheid bij de lokale ondernemers uitspreekt en daar ook acties aan verbindt. Zo wordt vandaag tijdens een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierin zijn alle 345 gemeenten vertegenwoordigd) een motie in stemming gebracht die mede is ingediend door de Gemeente Sittard-Geleen. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om evenwicht te brengen in de coronamaatregelen en ruimte te geven aan lokaal bestuur om te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is. Ook de grensligging is daarbij specifiek genoemd.

“Als college spannen we ons maximaal in om de belangen van onze ondernemers en ook de belangen van een regio die meer grens heeft met het buitenland dan met Nederland onder de aandacht te brengen van het kabinet. We voelen ons verbonden met de zorgen die onze middenstanders uiten.”

Lees hieronder de volledige tekst:

Reacties

Cookieinstellingen