Ontslag en benoeming van burgerleden van diverse raadsfracties

Foto: SGN

De komende gemeenteraadsvergadering staat het ontslag en ede benoeming van een aantal burgerraadsleden op de agenda.

De heren Laugs en Vernhout nemen ontslag als burgerlid van D66, de heer Vola neemt ontslag als burgerlid ban de PVV. Alle drie komen vervolgens terug in functie als burgerlid bij een andere partij. Voor de heren Laugs en Vernhout is dat de nieuwe fractie PUUR (afsplitsing van D66) en de heer Vola stapt over naar de fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born (voorheen fractie Klein).

Bij D66 worden de twee vrijgekomen burgerlidplekken ingevuld door de heren Bonten en Pi van de Venne. Laatstgenoemde is lijsttrekker voor D66 bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Burgerleden hebben een volwaardige rol in de Ronde. Daarin vertegenwoordigen zij hun fractie. Een burgerlid wordt door de gemeenteraad benoemd en hij of zij legt, net als een raadslid, de eed of belofte af. Aangezien de te benoemen burgerleden voor PUUR en Lokaal SittardGeleen-Born al eerder benoemd waren en in dit kader de eed of belofte al hebben afgelegd is het niet noodzakelijk dit nu nog eens te doen. De burgerleden voor D66 leggen de belofte af.

Reacties

Cookieinstellingen