Stadspartij, gob en CDA zijn stemmingmakerij Wij Schwienswei beu

Foto: SGN

Actiegroep Wij Schwienswei heeft het vertrouwen opgezegd in het College van B&W. “We zijn de spelletje moe,” zo luidt de motivatie.

Maar volgens de lijsttrekkers van gob (Yvonne Salvino), CDA (Judith Bühler) en Stadspartij Sittard-Geleen-Born (Nancy Kaufmann) is ook Actiegroep Wij Schwienswei niet vies van spelletjes, zo blijkt uit een gezamenlijke brief.

“We zijn de spelletjes en onwaarheden van Wij Schwienswei beu. Zowel gob, CDA als Stadspartij worden al geruime tijd beticht van onwaarheden over het niet invullen van de stemwijzer, de derde variant, draagvlak et cetera. Wij zijn er klaar mee!” Ze besluiten hun brief met “Opkomen voor je eigen belangen is prima. Ons beschuldigen en betichten van onwaarheden gaat ons te ver.”

De drie voeren aan dat momenteel sprake is van een participatief proces. Verder valt hen op dat de voormalige ESCS (Euregionaal Sport- en Congres Centrum, voormalige CIOS-locatie) regelmatig wordt verward met de Schwienswei: dat zorgt voor onjuiste beeldvorming. Verder wijzen ze erop dat álle partijen wachten op de uitwerking van de drie varianten binnen de Natuur- en Landschapsvisie.

Wat de stemwijzer van Wij Schwienswei betreft geven ze aan dat zij deze niet hebben ingevuld, omdat deze alleen de mogelijkheid bood om je uit te spreken voor de derde variant. “Dat doet naar ons inzien geen recht aan een zorgvuldig proces. Wij hebben allen een brief gestuurd aan Wij Schwienswei.” Actiegroep Wij Schwienswei heeft echter zelf de vrijheid genomen om de stemwijzer dan maar namens gob, CDA en Stadspartij in te vullen.

Verder wijzen ze erop dat het Groove Garden Festival na een lange periode van lockdown eindelijk weer georganiseerd mag worden. Het festival vindt al jaren plaats op de voormalige ESCS-locatie. De vergunningaanvraag daarvoor ligt bij de gemeente. Vooruitlopend op vergunningverlening is toestemming gegeven tot klepelen (een vorm van maaien), op exact dezelfde wijze zoals dat ook al in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden. Wij Schwienswei heeft volgens de drie lijsttrekkers bezwaar aangetekend tegen de vergunningaanvraag van Groove Garden.

Reacties

Cookieinstellingen