Pro­vin­cie­di­rec­teur Gui­do Der­ks kwar­tier­ma­ker Ein­stein Te­le­sco­pe

Foto: LSC/Alex Nitz, CC0, via Wikimedia Commons

De projectpartners (de ministeries van OCW en EZK, Nikhef, LIOF en Provincie Limburg) maken vaart met het neerzetten van de projectorganisatie voor de Einstein Telescope.

De recente toekenning van ruim 900 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds luidt een nieuwe, intensieve fase in waarin aan de voorwaarden voor die toekenning moet worden voldaan en de propositie van Limburg als vestigingsplaats definitief moet worden uitgewerkt. Op verzoek van de projectpartners vult de Provincie haar rol daarbij krachtig in door per 1 juni aanstaande Guido Derks aan te stellen als kwartiermaker/projectdirecteur Einstein Telescope.

Zuid-Limburg concurreert voor de uiteindelijke toekenning van de realisatie van de Einstein Telescope (vooralsnog) met een regio op het Italiaanse Sardinië. Er is dus werk aan de winkel om de potentie van de Limburgse kandidatuur ten volle te benutten en voor het voetlicht te brengen. Gouverneur Emile Roemer: “Als ambtelijk opdrachtgever van de Einstein Telescope heeft Guido Derks de afgelopen jaren een leidende rol gespeeld in de aanvraag voor het Nationaal Groeifonds. Hij overziet welke regionale voorwaarden moeten worden ingevuld en weet hoe deze kunnen worden georganiseerd om te komen tot een sterke kandidatuur. Die kennis benutten we nu om een vliegende start te kunnen maken met de cruciale volgende fase. Al is dat ook bitterzoet, omdat Guido hierdoor niet langer leiding kan geven aan de brede provinciale organisatie. Dat heeft hij de afgelopen ruim vijf jaar voortreffelijk gedaan.”

Positieve impuls

Nikhef is de wetenschappelijke partner in het consortium rond de Einstein Telescope. Directeur Stan Bentvelsen: “Provincie Limburg laat met de komst van kwartiermaker Guido Derks zien dat de regio echt voor dit project gaat. Met zijn ervaring en specifieke kennis van het project kan hij een enorm positieve impuls geven aan het neerzetten van de Einstein-organisatie en het aangaan van de uitdagingen waar we als projectpartners met elkaar voor staan.”

De mogelijke komst van de Einstein Telescope naar de Zuid-Limburgse grensregio heeft grote wetenschappelijke, maatschappelijke en economische waarde. “Ik zie ernaar uit om de unieke kenmerken en krachten van onze regio te helpen bundelen en de organisatie in te richten die nodig is om van Limburg de onbetwiste voorkeursplek te maken voor de Einstein Telescope”, aldus Guido Derks. Gelet op de intensiteit en omvang van zijn nieuwe opdracht, zal hij zijn huidige taken als algemeen directeur van Provincie Limburg met ingang van 1 juni 2022 neerleggen. Het College van Gedeputeerde Staten zal in afstemming met het directieteam en de ondernemingsraad, op een later moment een besluit nemen over de definitieve invulling van de vacant gekomen functie van provinciesecretaris/algemeen directeur. Tot dat moment wordt deze rol waargenomen door directielid Tom Schulpen.

Cookieinstellingen