Gemeenteraadslid vraagt Provincie om schadevergoedingsregeling

Foto: chemelot-Lightmash-CC-BY-NC-SA-2.0

Afgelopen dinsdagnacht schrokken veel omwonenden van Chemelot rond de klok van 02:30 uur wakker van een hels kabaal.

Het kabaal werd veroorzaakt doordat op het Chemelotterrein een stoomleiding werd afgeblazen. Onder de wakker geschrokkenen waren ook SPA-gemeenteraadslid Jack Renet en zijn echtgenote. Reden voor hem om een brief te sturen aan Provinciale Staten van Limburg, die voor activiteiten van bedrijven op het Chemelotterrein de vergunningverlener is.

Hij stelt in zijn brief dat velen slaaptekort hebben geleden en dat zij daar de hele dag last van hebben ondervonden. Dat is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar leidt ook tot productieverlies ten gevolge van vermoeidheid en brengt ook risico’s met zich mee voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid.

“De overlast heeft daarmee economische effecten en ernstig verlies van leefgenot voor velen tot gevolg. Helaas gebeurt het telkens weer en gewoon veel te vaak dat Chemelot overlast en schade voor omwonenden veroorzaakt onder andere door geluid, licht en emissies. Daar moet echt paal en perk aan worden gesteld!”

Renet stelt dat de Provincie als vergunningverlener moet toezien op de naleving van de regels. De genoemde overlast moet worden voorkomen. Het is de taak van de provinciale volksvertegenwoordigers om handhavend en corrigerend op te treden en wanneer dat nodig is en ook de belangen van de bevolking en andere bedrijven dan Chemelot te behartigen.

“Die belangen zijn onder andere ook financieel. Algemene uitgangspunten zijn dat de vervuiler betaalt en dat de overheid er is om regelingen te treffen voor grote groepen mensen.”

Renet roept daarom Provinciale Staten in zijn brief op om er voor te zorgen dat het aantal incidenten op Chemelot en de impact ervan op de omgeving drastisch naar beneden gaat. Daarnaast wil hij dat de Provincie een regeling gaat opstellen waarin de vervuiler per keer wordt verplicht om een schadevergoeding te betalen aan allen die door de overlast getroffen worden.

“Het is niet meer van deze tijd dat een bedrijf het levensgenot van burgers kan vergallen en extern economische en andere schade kan veroorzaken zonder dat dit bedrijf daarvoor financieel en bestuurlijk daarop wordt aangesproken. Aangezien het voor individuele burgers en/of bedrijven ondoenlijk is om via de rechter schadevergoeding te vorderen ligt hier duidelijk een taak voor de verantwoordelijke overheid,” aldus Renet.

Renet vraagt de Provincie om binnen een jaar een dergelijke regeling te realiseren.

Reacties

Cookieinstellingen