Zuid-Limburg is de bekendste streek van Nederland

Foto: © Visit Zuid-Limburg

Visit Zuid-Limburg gaf Hendrik Beerda Brand Consultancy opdracht om de merkkracht en de reputatie van de streek Zuid-Limburg te analyseren en te vergelijken met andere Nederlandse streken en provincies.

Hieruit blijkt dat Zuid-Limburg bij vrijwel alle volwassen Nederlanders bekend is en voor de eerste keer op nummer één in de ranglijst staat van bekendste streken van Nederland. Verder is Zuid-Limburg anno 2022 het op één na sterkste strekenmerk, na de Veluwe. Dit is opvallend omdat Zuid-Limburg qua oppervlakte veel kleiner is dan de Veluwe, dat bovendien centraal in Nederland is gelegen en dus het recreatiegebied is van veel Nederlanders en daarom automatisch bekendheid geniet. Ook qua bezoekintentie staat Zuid-Limburg op de tweede plek en onder jongeren zelfs op de 1ste plek. Zuid-Limburg als merk heeft bovendien een positieve weerslag op de rest van Limburg aldus de onderzoekers.

Resultaten eerste strategische merkanalyse van de streek Zuid-Limburg

Volwassen Nederlanders zien Zuid-Limburg in het algemeen als een sympathieke streek en noemen de woorden uniek, actief, goedig en opgewekt wanneer ze de persoonlijkheid van het merk beschrijven. Als het gaat om merkprestatie scoort Zuid-Limburg hoog op de merkprestatiefactoren veel groen/mooie natuur, goede wandel- en fietsmogelijkheden, een streek met aantrekkelijke mogelijkheden voor vakantie in een prettige sfeer en een goed horeca- en uitgaansaanbod. Zuid-Limburg scoort vooral goed bij Nederlanders met een parttime baan, gepensioneerden, 55-plussers en mensen met een boven modaal inkomen.

Prestaties onder jongeren

Er is ook onderzoek gedaan onder jongeren tussen 12 en 18 jaar. Op bekendheid en sterkste strekenmerk onder jongeren staat Zuid-Limburg op de vijfde plaats. Opvallend is, dat Zuid-Limburg onder jongeren een topscore behaalt qua bezoekintentie waarin 52 procent denkt de streek in de komende twee jaar te gaan bezoeken. Waarmee Zuid-Limburg op de eerste plek staat. Het prestatie-aspect dat door jongeren het leukst wordt gevonden aan Zuid-Limburg is het onderdeel vakantiemogelijkheden maar ook de natuurlijke/groene omgeving, de mogelijkheden om in Zuid-Limburg te eten, drinken, uit te gaan, te winkelen en de sfeer. Leuke festivals en theaters/podia scoren minder. In de positie van de Zuid-Limburgse vrijetijdsorganisaties valt op dat de attracties van Parkstad Limburg relatief vaak worden genoemd.

Hendrik Beerda Brand Consultancy – Bij de analyse van Hendrik Beerda Brand Consultancy, is gebruik gemaakt van de resultaten van het Steden & Streken merkenonderzoek en van merkenonderzoeken (editie 2011 tot en met 2022) in de cultuur-, dagattractie-, evenementen- en sportsector. In deze analyse is op verzoek van Visit Zuid-Limburg speciale aandacht besteed aan de streek Veluwe en de provincies Drenthe, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. De merkenonderzoeken waarop deze analyse is gebaseerd, zijn uitgevoerd met het merkenmodel BRANDAlchemyTM. Dat is een onderzoeksmodel waarmee inzicht in merken wordt verkregen en dat met de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld. Sinds 2006 zijn 3.500 merken onderzocht en hebben 900.000 respondenten aan de merkenonderzoeken deelgenomen. Het steden & Streken Merkenonderzoek is met de Universiteit Utrecht ontwikkeld.

Cookieinstellingen