D66 en GroenLinks-PvdA: Raadsakkoord bespreken in raadsvergadering

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Vorige week ontvingen alle fractievoorzitters in de gemeenteraad van Sittard-Geleen een brief over het Raadsakkoord en het daarbij behorende vervolgproces.

De fracties GroenLinks-PvdA en D66 laten middels een schriftelijke reactie daarop wetten dat zij met enige verbazing van betreffende brief hebben kennisgenomen.

Reden voor deze verbazing is allereerst dat in de brief over het Raadsakkoord wordt geconcludeerd dat het niet meer naar de Raad wordt gestuurd om daar vervolgens geaccordeerd/getekend te worden. Bij de start van het proces omtrent een Raadsakkoord werd evenwel nadrukkelijk vermeld dat dit wel het geval zou zijn, als afronding van het proces in geheel.

Het stuit D66 en GroenLinks-PvdA tegen de borst dat GOB en CDA zonder enig overleg deze beslissing hebben genomen en daarbij dus halverwege de rit eigenstandig de spelregels veranderen. In de planning stond dat het concept akkoord op 23 juni in de raad besproken zou worden. Zonder opgaaf van reden is deze van de agenda gehaald. D66 en GroenLinks-PvdA vinden dat onacceptabel.

Ook de door GOB en CDA getrokken conclusie leidt tot verbazing bij D66 en GroenLinks-PvdA. Die luidt dat het Raadsakkoord is vastgesteld en dat dit tot stand is gekomen door input van alle raadsfracties. Hoewel alle raadsfracties aan het proces hebben deelgenomen, wordt in de brief indirect gesuggereerd dat daarmee ook alle fracties het eens zijn met de betreffende “inhoud” van het document en er dus achter staan.

“Het stoort ons dan ook dat de reeds eerder gemaakte conclusies van GOB en CDA dan ook in de media zijn verkondigd als gezamenlijke conclusie zonder dat de mening van andere fracties in werkelijkheid is gevraagd.”

D66 en GroenLinks-PvdA hebben daarom een verzoek gedaan het Raadsakkoord alsnog te agenderen voor de komende raadsvergadering, zodat iedere fractie alsnog haar eigen conclusie inzake het Raadsakkoord kan maken. Dit verzoek tot bespreking in de Raad wordt mede ondersteund door de fracties van VVD, SPA, Stadspartij en Lokaal Sittard-Geleen-Born.

Reacties

Cookieinstellingen