Passage tussen Annastraat en Koningsplein wordt voetgangersgebied

<em>De overdekte passage tussen Annastraat en Koningsplein</em>
De overdekte passage tussen Annastraat en Koningsplein
Foto: Gemeente Sittard-Geleen

Het College van B&W van Sittard-Geleen heeft een verkeersbesluit genomen betreffende de overdekte passage tussen Annastraat en Koningsplein in Geleen.

Momenteel mogen ook fietsers die doorgang gebruiken. Maar omdat er een aantal ongelukken heeft plaatsgevonden waarbij voetgangers werden aangereden door fietsers wil de gemeente de passage aanwijzen als voetgangersgebied.

“Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen,” zo staat in het besluit.

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 17-05-2022 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

Reacties

Cookieinstellingen