Vragen over kwaliteit van sommige fietspaden in Sittard-Geleen

<em>Fietspad Julianalaan voor sluis Born</em>
Fietspad Julianalaan voor sluis Born
Foto: gob-fractie

De gemeenteraadsfractie van politieke groepering gob heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de verkeersveiligheid op sommige fietspaden in de gemeente.

De fractie stelt voorop dat de kwaliteit van de meeste fietspaden in onze gemeente prima op orde is. De paden zijn goed onderhouden en maken het makkelijk en plezierig om op te fietsen. Met goed onderhouden fietspaden schept de gemeente de randvoorwaarde voor inwoners om vaker de fiets te kiezen in plaats van de auto. En inwoners die regelmatig fietsen door vaker voor de fiets kiezen voelen zich gelukkiger, fitter en zijn minder vaak ziek. Ook gelet op het fietsknooppuntennetwerk is het van belang dat de fietspaden op orde zijn. Dit draagt bij aan een positieve ervaring van bij toeristen. Slecht onderhouden fietspaden schrikken de toerist alleen maar af.

De gob fractie heeft de afgelopen periode echter meerdere meldingen ontvangen dat het lang duurt voordat de gemeente in actie komt na een melding dat de staat van het fietspad achteruitgaat en er een reparatie aan het wegdek of wellicht onderhoud aan het fietspad noodzakelijk/wenselijk wordt geacht. Meldingen betreffen onder meer de Julianalaan van Grevenbicht naar Born, de Tunnelstraat en Leyenbroekerweg in Sittard en de oude Bergerweg tussen de A2 en Einighausen. Melders geven aan dat het plezier van fietsen wordt ontnomen, of dat er zelfs sprake is van een verkeersonveilige situatie.

Fietspaden met meerdere diepe gaten en/of scheuren, of veel schots en scheef en los liggende tegels. De slechte onderhoudsstaat van deze fietspaden leidt tot uitwijkmanoeuvres gevolgd door aanrijdingen tussen gebruikers van het fietspad, lekke banden, van de bagagedrager afvallende bagage en andere schade. Op sommige trajecten is het door het onregelmatige oppervlak van het fietspad niet bepaald comfortabel om op je zadel te blijven zitten.

Mensen geven aan dat er na een melding vaak lang gewacht moet worden op onderhoud. En als er dan uiteindelijk actie wordt ondernomen gebeurt dat vaak slechts middels kleine reparaties. Die leiden in eerste instantie weliswaar tot een waarneembare verbetering, maar na verloop van tijd is de staat van het fietspad weer vergelijkbaar met die van voor de aanpassingen.

De gob-fractie vraagt het College of men weet dat er over de genoemde fietspaden diverse klachten zijn binnengekomen en of het klopt dat sommige fietspaden in onze gemeente al jaren wachten op aanpak tot herstel. De fractie ontvangt graag per genoemd fietspad een indicatie van wanneer de eerste melding is gedaan en wanneer de herstelactie gepland staat en of de paden deel uitmaken van het programma groot onderhoud.

Als op de genoemde paden op korte termijn geen groot onderhoud is gepland vraagt de gob-fractie of er eerst een snelle noodmaatregel kan worden getroffen, zodat de structurele oplossing daarna binnen het programma groot onderhoud kan worden gerealiseerd. Volgens de gob-fractie zijn te veel snelle noodmaatregelen op een en hetzelfde pad vaak een erg dure oplossing. In die gevallen verdient het volgens de gob-fractie aanbeveling om de prioriteiten in het programma groot onderhoud nogmaals te bekijken.

De gob-fractie besluit met de opmerking dat een nog betere staat van onderhoud van de fietspaden binnen onze gemeente naadloos aansluit bij de nieuwe plannen van het kabinet om nog meer mensen te laten kiezen voor de fiets als alternatief voor de auto.

Reacties

Cookieinstellingen