Kroedwösjzegening in Gemmakapel

Foto: Veldeke

Morgen vindt tijdens de Heilige Mis in de Gemmakapel in Sittard weer de jaarlijkse kroedwösjzegening plaats.

Een eeuwenoud gebruik, dat is gebaseerd op de legende dat de apostelen geurige kruiden vonden in het graf van Maria. Vandaar dat op het feest van Maria-tenhemelopneming boeketjes met kruiden, de kroedwösj, worden gezegend. Dit gebruik is vooral in Limburg bekend.

De gezegende kruidenboeketjes worden thuis of in de stal opgehangen om blikseminslag af te weren. Oorspronkelijk was het ook een wapen tegen onheil; men zocht er een garantie in voor een goede oogst en gezondheid voor mens en vee. Volgens de traditie bestaat de kroedwösj uit zeven kruiden: twee broodgranen, twee geneeskruiden, twee onweerskruiden en een boomvrucht.

Reacties

Cookieinstellingen