Bibliotheken op bijna alle fronten in de lift

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De bibliotheken zitten op bijna alle fronten in de lift, melden organisaties uit het bibliotheekwezen. Er komen meer mensen lenen en er zijn ook meer bezoekers bij evenementen die de instellingen organiseren.

In totaal waren er in 2022 1,3 miljoen volwassenen lid van de bibliotheek en werden er 2,2 miljoen jeugdleden (tot 18 jaar) geteld. Dat is een groei van respectievelijk 2 en 4 procent ten opzichte van 2021. Ook het aantal uitleningen van fysieke boeken nam, ondanks een eerdere dalende lijn, weer toe, namelijk tot 53,3 miljoen. In 2021 werd 39,8 miljoen keer een papieren boek uitgeleend.

Het aantal uitgeleende e-books bleef met ruim 5,3 miljoen nagenoeg gelijk aan dat van 2021. In 2022 hadden ruim 524.000 bibliotheekleden een onlineaccount en dat is wel een stijging van 20 procent ten opzichte van 2021.

Bibliotheken organiseerden in 2022 een “recordaantal” activiteiten. Waar in 2019, het jaar voor corona, 220.000 evenementen in de bieb werden gehouden, waren het er vorig jaar circa 247.000. In 2019 namen bijna 2,2 miljoen Nederlanders deel, in 2022 3,4 miljoen. “Deze cijfers laten zien dat de bibliotheek haar positie als centrale ontmoetingsplaats steeds meer versterkt”, vinden ze in de bibliotheekwereld. Activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling en leesbevordering en kennismaking met literatuur worden het best bezocht.

Cookieinstellingen