Alternatief voor dure renovatie gemeenschapshuis Limbricht

Foto: beeldcitaat google

In 2022 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een krediet van € 650.000 beschikbaar gesteld om Gemeenschapshuis ’t Waope van Lömmerich aan de De Gronckelstraat in Limbricht te renoveren.

De Provincie Limburg heeft daarvoor € 100.000 subsidie beschikbaar gesteld.

Bij de verdere uitwerking van de plannen voor de renovatie luidt de conclusie dat € 750.000 bij lange na niet voldoende is om de renovatiekosten te dekken. Die belopen namelijk het dubbele: de maatregelen voor verduurzaming vergen een veel grotere investering en de bouwkosten zijn inmiddels zodanig gestegen, dat de uiteindelijke calculatie uitkwam op een bedrag van anderhalf miljoen euro. Het College van B&W heeft daarom besloten om te zoeken naar een toekomstbestendig alternatief, zo valt te lezen in een brief van het College aan de raad.

Samenwerking met exploitant kasteel Limbricht

Dat werd gevonden in een samenwerking met de exploitant van kasteel Limbricht. De exploitant heeft een plan voorgelegd om de woning aan Allee 2 te verbouwen tot Hoes veur Lömmerich en ernaast een nieuwe zaal te bouwen. Een deel van deze zaal kan worden gebruikt door de verenigingen. Het Hoes veur Lömmerich kunnen de verenigingen naar believen gebruiken. Dit past in het uitgangspunt van het gemeentelijke accommodatiebeleid om als gemeente niet zelf te bouwen als de markt het aanbiedt. Naar de toekomst biedt deze oplossing ook voldoende flexibiliteit als het gaat om een behoefte aan meer of minder ruimte. De kosten hiervoor zijn lager dan investeren in een geheel nieuw gemeenschapshuis en nagenoeg gelijk aan de kosten van renovatie van het huidige gemeenschapshuis.

Onderbrengen van de verenigingen in één of meerdere zalen van het kasteel is niet mogelijk.

Bestemmingsplan

De exploitant van kasteel Limbricht heeft een ontwerp bestemmingsplan voorgelegd, waarin hij onder andere voorstelt om de zaal en het Hoes veur Lömmerich mogelijk te maken. Het College van B&W vindt dit een wenselijke ontwikkeling voor dit gebied en legt het plan voor aan de raad.

Aanpassingen huidige gemeenschapshuis (indien nodig)

Omdat op dit moment onduidelijk is op welke termijn de zaal en het Hoes veur Lömmerich beschikbaar zijn geeft het College van B&W aan bereid te zijn om voor de korte termijn aanpassingen aan te brengen in het huidige gemeenschapshuis. Daarvoor kunnen de eerder door de raad beschikbaar gestelde middelen worden gebruikt. Als zich deze situatie voordoet wordt de raad daarover geïnformeerd en via een programmarapportage verzocht de middelen beschikbaar te stellen.

Het College gaat verder nog met de Provincie in gesprek over de mogelijkheden om de subsidie (anders) te besteden.

Cookieinstellingen