Afvalfonds: meer extra statiegeldmachines, niet alleen in supers

Foto: SGN

Bij supermarkten moeten komende jaren honderden extra statiegeldmachines komen, om ervoor te zorgen dat mensen meer plastic flessen gaan inleveren.

Dat staat in een nieuw plan dat het Afvalfonds Verpakkingen heeft ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ook zouden er volgens het plan veel meer inleverpunten moeten komen op andere plakken zoals scholen, stations en luchthavens. Dit omdat te veel kleine plastic drankflesjes nu nog niet worden ingeleverd.

Concreet wil het Afvalfonds achthonderd extra statiegeldmachines in en nabij supermarkten en 1800 extra statiegeldmachines elders. Ook zouden er nog 2800 zogeheten handmatige innamepunten bij moeten komen, bijvoorbeeld speciale bakken bij sportverenigingen.

“Hiermee krijgen consumenten in het hele land veel meer mogelijkheden hun plastic drankflessen tegen uitbetaling van statiegeld in te leveren. Dit zal de inzamelcijfers flink verhogen”, verklaart de organisatie, die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen, na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Eerder dit jaar had het Afvalfonds nog een waarschuwingsbrief ontvangen van de ILT vanwege het niet halen van het inzameldoel voor plastic flessen. Vorig jaar werd maar 68 procent van alle plastic flesjes ingeleverd, ver beneden de wettelijk verplichte doelstelling van 90 procent.

De inspectie wilde verbetering zien, gestoeld op een analyse en een plan, waarmee de doelen wel worden behaald. Dit leidde in oktober al tot een verbeterplan van het Afvalfonds. Maar dat plan werd door de ILT als onvoldoende gekwalificeerd, waarna het fonds extra tijd kreeg om zijn plannen concreter te maken.

Het Afvalfonds spreekt met verschillende partijen over de plaatsing van innamemachines. Daarnaast is het de bedoeling dat ingezet blijft worden op grote landelijke campagnes en acties om consumenten te stimuleren statiegeldverpakkingen terug te brengen. Er wordt ook samengewerkt met bijvoorbeeld winkelcentra, attractieparken en festivals.

Uiteindelijk denkt het Afvalfonds zo in 2026 op de vereiste 90 procent inzameling van plastic drankflessen uit te komen. “Gedragsverandering kost tijd, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de consument het statiegeldsysteem op plastic flessen (en blikjes) binnen een paar jaar volledig zal omarmen.”

Cookieinstellingen