Bouwbord onthuld bij middengebied Grevenbicht-Obbicht

Foto: SGN

Deze week onthulde wethouder Yvonne Salvino samen met de toekomstige gebruikers het bouwbord voor de nieuwe centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht.

Kindcentrum De Kingbeek (Stichting Kindante), Kinderopvang Handj in Handj, Sportstichting Sittard-Geleen, voetbalvereniging SV Argo en tennisclub TC Bicht ’14 worden de toekomstige gebruikers van deze voorziening.

De gemeente gaat ervan uit dat de centrale onderwijs- en sportvoorziening klaar is voor de start van het nieuwe schooljaar 2025/2026.

Of dat wordt gehaald is onzeker. Allereerst loopt er bij de Raad van State een procedure tegen de wijziging van het bestemmingsplan van het middengebied tussen Obbicht en Grevenbicht. En verder is nog niet alle grond die nodig is om het complex volledig te realiseren van de gemeente. Voor het deel waarop de kantine en de kleedlokalen moeten worden gebouwd is de gemeente nog in gesprek vier grondeigenaren. De gemeente heeft bij het Rijk toestemming gevraagd om een onteigeningsprocedure te beginnen, nu een aantal grondeigenaren niet is ingegaan op een minnelijk voorstel van de gemeente.

Cookieinstellingen