Verlenging stimuleringsregeling ‘Afkoppelen Hemelwater’

Foto: CC0 via Pixabay

Het college van B&W heeft ingestemd met wijziging van de stimuleringsregeling ‘Afkoppelen Hemelwater’.

Het gaat hier om de subsidieregeling voor het afkoppelen van verharde oppervlakken van het rioolstelsel.

De wijziging houdt in dat de regeling wordt verlengd tot 31 december 2026.

Cookieinstellingen