Provincie Limburg sluit aan bij Europees project voor uniforme uitrol walstroom

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Voor het verder verduurzamen van de scheepvaartsector ondertekenden Gedeputeerde Staten van Limburg de partnerovereenkomst voor het Shore Power in European Shipping (SPIES) project.

Dit baanbrekende Europese initiatief richt zich op het creëren van een uniform kader voor walstroomvoorzieningen ten behoeve van zee- en binnenvaartschepen in Europa. Het gebruik van walstroom, een elektriciteitsaansluiting op de kade, draagt bij aan een belangrijke afname van de CO2-uitstoot in de scheepvaartsector.

“Deelname aan SPIES markeert een belangrijke mijlpaal in onze inzet voor duurzame ontwikkeling en innovatie binnen de scheepvaartsector”, aldus Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Limburg. “Door samen te werken op Europees niveau kunnen we de uitdagingen omtrent walstroominfrastructuur slimmer en effectiever aanpakken en een toekomst bouwen waarin onze binnenhavens vooroplopen in klimaatneutraliteit.”

Afname CO2-uitstoot

Het SPIES-project, gefinancierd door het Interreg North Sea programma, beoogt de ontwikkeling van een gezamenlijk (West) Europees netwerk dat standaardisatie en uniformiteit in walstroomfaciliteiten promoot. Dit zal een open en vrije markt ondersteunen, waardoor schepen gemakkelijker toegang krijgen tot walstroom en zodoende bijdragen aan een belangrijke afname van de CO2-uitstoot in de scheepvaartsector.

Gedeputeerde Kuntzelaers: “Dit initiatief laat zien hoe gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot innovatieve oplossingen die een positieve impact hebben op onze Limburgse samenleving en economie. Voor de inwoners van Limburg betekent dit een schonere en groenere leefomgeving. Voor het bedrijfsleven biedt het nieuwe kansen voor groei en ontwikkeling binnen een duurzaam kader. De scheepvaartsector en onze havens zullen profiteren van geavanceerdere, efficiëntere infrastructuren die hen helpen te voldoen aan de huidige en toekomstige milieunormen. Dit partnership is een duidelijk signaal dat Limburg werkt aan de transitie naar een duurzamere toekomst en een gezonde planeet voor ons allemaal.”

Europese samenwerking

Met deelname van de Provincie Limburg aan dit project draagt zij bij aan de energie- en mobiliteitstransitie, in lijn met de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal. Het streven naar klimaat-neutrale binnenhavens in Limburg is een essentieel onderdeel van deze visie. Project SPIES speelt een belangrijke rol in het bereiken van deze ambitieuze doelstellingen. De samenwerking binnen SPIES biedt Limburgse havens en andere Europese havens tevens de mogelijkheid om kennis te delen, best practices uit te wisselen, en gezamenlijk de complexe vraagstukken omtrent walstroomvoorzieningen aan te pakken. Deelnemende partners zijn De Vlaamse Waterweg (België), POM Limburg (België), MCA Brabant (Nederland), Port of Aalborg (Denemarken), Hafen Hamburg Marketing e.V. (Duitsland), Ports de Lille (Frankrijk) en Provincie Limburg.

Bron: Provincie Limburg

Cookieinstellingen