Sittardse wijk De Baandert ervaart veel overlast van roeken

Foto: © Freep!k

Inwoners van de wijk de Baandert in Sittard ervaren veel overlast die honderden roeken al lange tijd veroorzaken in de wijk.

Het betreft geluidsoverlast, overlast van uitwerpselen van de roeken en overlast van ongedierte die afkomen op jonge dode roeken die uit nesten vallen.

Inwoners kunnen hun was niet meer zonder risico’s ophangen in de tuin, ervaren ondergepoepte daken (al dan niet met zonnepanelen), maar ook ondergepoepte stoepen en auto’s. De roeken maken veel geluid en veroorzaken voornamelijk ’s nachts veel geluidsoverlast. De honderden roeken hebben zich in relatief weinig bomen genesteld die midden in een woonwijk of aangrenzend aan een woonwijk liggen waardoor ze al geruime tijd voor overlast zorgen bij inwoners van de wijk.

Die inwoners hebben al diverse keren contact gehad met de gemeente en ook tips gekregen wat ze hieraan zouden kunnen doen zoals het gras schoonhouden en takjes verwijderen, met lampen schijnen op de bomen waar de roeken genesteld zijn en het maken van geluid door het klappen in de handen. Echter heeft dit weinig tot geen effect gehad. Daarnaast zijn er jaren geleden oude nesten weggehaald door de gemeente, maar is dit al lange tijd niet meer gebeurd waardoor de overlast van de roeken alleen maar is toegenomen.

Naar aanleiding van klachten van inwoners van de wijk Baandert heeft de gemeenteraadsfractie van het CDA bij monde van fractievoorzitter Patrick Brouwers een aantal vragen gesteld aan het college van B&W.

De CDA-fractie stelt dat de honderden roeken die zich nu in een woonwijk genesteld hebben daar eigenlijk niet thuishoren als ze zoveel overlast veroorzaken voor de wijkbewoners en wil weten of het college van B&W die mening deelt. De fractie vraagt het college of de bereidheid bestaat om in overleg met de inwoners van de wijk de Baandert te kijken naar een structurele oplossing voor de overlast en waar mogelijk verdergaande maatregelen te treffen dan de huidige adviezen om de overlast blijvend te verminderen. Tenslotte wil de fractie weten of het college bereid is om daarbij te kijken of het mogelijk is om de nesten van de roeken te verplaatsen naar het nabijgelegen natuurgebied de Schwienswei, waar deze vogels ongestoord hun gang kunnen gaan.

Cookieinstellingen