NVM kijkt niet naar huizenprijs tot 2027, ‘schot in het duister’

Foto: SGN

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) wil niet speculeren over de toekomstige huizenprijzen.

Daar spelen zoveel factoren in mee dat een woordvoerder van de makelaarsclub het een “schot in het duister” noemt. De NVM reageert daarmee op De Nederlandsche Bank (DNB) die in een nieuwe raming uitgaat van een jaarlijkse stijging van de woningprijzen van minstens 4 procent tot 2027.

De huizenprijs hangt voor een belangrijk deel af van het aanbod en dan met name van de bouw van nieuwe woningen, aldus de NVM. In de nieuwbouw is te weinig vastigheid om conclusies te trekken over hoe dat zich de komende jaren gaat ontwikkelen. “Dat we krapte hebben weten we”, stelt de woordvoerder. “Laat de markt rustig zijn werk doen.”

De NVM maakt elk kwartaal zijn eigen cijfers over de woningmarkt bekend, onder meer gebaseerd op de verkopen.

DNB stelt dat teruglopende investeringen in de woningbouw, de gedaalde hypotheekrente en de gestegen inkomens op een krappe markt bijdragen aan het opdrijven van de prijs. De centrale bank heeft de cijfers bijgesteld naar meer dan het dubbele van waar de toezichthouder een half jaar geleden van uitging. Het zou onder meer betekenen dat met name starters weer terug bij af zijn.

Makelaarsland merkt in de dagelijkse praktijk hoe oververhit de woningmarkt nu is. De makelaarsorganisatie zag in de eerste maanden van 2024 bijna 70 procent meer bezichtigingen dan in dezelfde periode vorig jaar. “Het woningaanbod is beperkt en de markt is historisch krap”, zegt directeur Ivor Breve van Makelaarsland.

“De recente verlaging van de rente door de ECB zal waarschijnlijk leiden tot lagere hypotheekrentes in de nabije toekomst. Dit geeft kopers meer financiële ruimte, wat de huizenprijzen zeer waarschijnlijk verder zal opdrijven”, stelt hij. “We verwachten dat het overbieden zal toenemen en dat de huidige trends zich zullen voortzetten, tenzij er snel ingrijpende maatregelen worden genomen om het woningaanbod te vergroten of de economische vooruitzichten drastisch veranderen.”

Cookieinstellingen