Samenwerking OCI-Lions en Mullens Sports & Health Innovations

Foto: Armin Kuebelbeck [CC-BY-SA-3.0] via Wikimedia Commons

Met ingang van het seizoen 2017-2018 gaat oud-OCI-Lionsspeler Tim Mullens de club ondersteunen op technisch-sociaal gebied.

Met zijn bedrijf Mullens Sports & Health Innovations neemt hij een deel van de scouting op zich. Daarnaast zal hij zijn ervaring inzetten en proberen over te brengen op de huidige selectie.

Mullens Sports & Health Innovations (MSHI) is gespecialiseerd in het implementeren van innovaties op het gebied van Sports & Health. De samenwerking is een volgende stap vanuit OCI Nitrogen-Lions om te innoveren en de club verder te professionaliseren.

MSHI gaat zich het eerste seizoen voornamelijk bezighouden met het opzetten van een scoutmodel en verdere professionalisering van talentontwikkeling in onze regio. Met name het woord regio is essentieel. OCI-Lions streeft naar een scoutmodel waar niet alleen de topsport van profiteert, maar zeker ook de breedtesport. Beide partijen zijn zeer verheugd over deze samenwerking en hopen zo samen een verdere bijdrage te kunnen leveren aan de handbalsport.

Reacties