Testament is een menukaart, kies straks wat u het beste smaakt

Mat Scheepers
Foto: De Erfrecht Planners

ADVERTORIAL – Als u van plan bent om over vier jaar eens lekker te gaan uit eten, belt u dan nu alvast het restaurant om door te geven wat u dán wenst te eten? Het antwoord is: nee, natuurlijk niet.

Langstlevende testament

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat mensen het liefst hun keuzes openhouden tot het moment waarop zaken actueel worden. Jaren voordat u gaat uit eten doorgeven wat u wenst te eten, is natuurlijk van de zotte, dat doet niemand. Toch doen velen van u dat wel in hun zogenaamde langstlevende testament, waarin héél lang geleden al precies is vastgelegd wat er met het vermogen gebeurt als iemand sterft. Zonder te weten wat op dat moment de persoonlijke situatie is van de langstlevende, de vermogenspositie en de regelgeving.

Kortom, in een langstlevende testament heeft u heel star vastgelegd wie en onder welke voorwaarden van u erft als u ooit doodgaat.

De langstlevende gaat dan namelijk tezamen met de kinderen de helft van het vermogen erven, de kinderen krijgen hun deel pas uitbetaald als ook de langstlevende sterft. De langstlevende gaat dan meteen belasting betalen over de delen van de kinderen en het vermogen blijft helemaal van de langstlevende. Dat laatste betekent dan ook dat de langstlevende het hele vermogen eventueel meeneemt naar een zorginstelling en daar middels de Wet langdurige zorg (Wlz) het vermogen gaat opeten. Geen keuze dus, star geregeld, onnodig belasting betalen én vermogen opeten in de zorg.

Fiscaal ingericht testament met keuzes

Hoewel de hierboven vermelde testamentsvorm (langstlevende) zeer duidelijk sterk achterhaald en star is, is het toch nog steeds het testament dat de meesten van u hebben.

Ook de mensen die geen testament hebben, kiezen middels de wettelijke regeling impliciet voor een starre, fiscaal nadelige vererving. Sinds 2003 (invoering nieuw erfrecht) kan middels een fiscaal ingericht keuzetestament optimale flexibiliteit worden ingebouwd, zodat u na het overlijden van de eerstervende partner nog alle tijd heeft om de volgende keuzes te maken:

  • Wel of geen erfbelasting betalen bij het eerste overlijden?
  • Het huis wel of niet in eigendom naar de langstlevende?
  • Wel of geen zes procent rente op de kindsdelen?
  • Hoe groot wilt u de kindsdelen hebben?

Door het inbouwen van deze keuzes in uw testamenten, schept u voor de langstlevende de mogelijkheid om de vererving financieel zo gunstig mogelijk te laten verlopen en de nieuwe situatie optimaal te laten aansluiten op de persoonlijke wensen die de langstlevende dán heeft.

Onze ervaring is dat veel testamenten die rechtstreeks bij een willekeurige notaris zijn gemaakt niet of niet volledig fiscaal flexibel zijn ingericht, waardoor u beperkt wordt in uw keuzes na het eerste overlijden. Velen komen daar pas achter als iemand overleden is. Helaas kan er dan niks meer aangepast worden. Om deze redenen roepen we u dan ook op om uw bestaande testamenten met ons samen tegen het licht te houden en te beoordelen. We maken voor u inzichtelijk hoe u veel belasting kunt besparen en uw vermogen kunt veiligstellen voor de zorgregelingen. Uiteraard informeren we u ook over het opstellen van volmachten/levenstestamenten voor het geval u wilsonbekwaam wordt.

We zijn u graag van dienst en belonen uw komst naar een van onze kantoren met een leuke attentie.

0800-1031

Waarvan akte,

fiscalist – erfrechtspecialist

Reacties

article
134711
ADVERTORIAL – Als u van plan bent om over vier jaar eens lekker te gaan
https://sittard-geleen.nieuws.nl/zakennieuws/20180608/testament-is-een-menukaart-kies-straks-wat-u-het-beste-smaakt/
2018-06-08T15:17:57+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/02/22225307/mat-scheepers.jpg
De Erfrecht Planners
Columns, Zakennieuws