Testament

ADVERTORIAL – Het nut van een testament wordt door veel mensen wel erkend. Toch wordt het regelen ervan vaak op de lange baan geschoven.

Als er geen testament is opgemaakt, dan behoren bezittingen en schulden bij wet toe aan de langstlevende partner. Indien er kinderen zijn behouden deze hun recht op hun kindsdeel in de vorm van een geldvordering. In een correct en fiscaal ingericht testament maakt u afwijkingen op de wettelijke regeling. Dat doet u natuurlijk alleen maar als u er voordeel aan heeft.

Waarom een (fiscaal) testament laten opmaken?

Enkele redenen:

  1. Het toedelen van de woning aan de langstlevende partner is lang niet in alle gevallen gunstig. Stel bijvoorbeeld dat deze langstlevende partner in de zorg verblijft. In een correct testament kan worden voorkomen dat de woning wordt opgegeten in de zorg.
  2. In principe kunnen kinderen hun geldvordering (kindsdeel) pas opeisen als de langstlevende ouder overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt. Wanneer u de opeisbaarheid aanpast, dan kunnen kinderen bijvoorbeeld bij intrede in een verzorgingshuis van de langstlevende ouder hun deel veiligstellen. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn voor de ouder, bijvoorbeeld voor de Wet Langdurige Zorg. Ook bij hertrouwen van de langstlevende ouder kan het praktisch zijn om de kindsdelen alvast toe te kennen aan de eigen kinderen.
  3. Zorgen dat uw kinderen erven onder een correcte uitsluitingsclausule. Hierdoor blijft de erfenis altijd buiten een verdeling mocht een van uw afstammelingen gaat scheiden of een relatie verbreekt.
  4. Stel u woont samen. Samenwoners hebben bij wet geen recht op de bezittingen en schulden van de partner. Ook een samenlevingscontract dekt dit niet. Als u toch van elkaar wilt ‘erven’, dan is een testament opmaken het meest praktisch.
  5. Met een correct testament kunt u erfbelasting besparen zowel bij het eerste als het tweede overlijden.

Naast het maken van een testament is het vaak ook verstandig om een volmacht (levenstestament) op te maken voor het geval u niet meer in staat bent uw beslissingen zelf te nemen. Ook bij het opstellen van deze akten dient goed te worden gekeken naar de inbouw van de mogelijkheden om vermogen uit handen van de fiscus en staat te houden.

Voor mensen die helaas al een partner verloren hebben zijn er ook mogelijkheden om hun vermogen grotendeels veilig te stellen voor de eigen bijdrage in de zorg. Ook kunnen ze zorgen dat bij hun eigen overlijden de fiscus minder recht heeft om erfbelasting te heffen bij de kinderen. Vaak gebeurt dit niet middels een testament maar door het correct vaststellen van de kindsdelen in combinatie met een uitgebreide volmacht.

Open Erfrecht Dagen

In de maanden April & Mei kunt u bij De Erfrecht Planners terecht voor de Open Erfrecht Dagen. Middels het gratis nummer 0800-1031 kunt u zich aanmelden voor een vrijblijvende inventarisatie van uw eigen persoonlijke situatie met een van onze gespecialiseerde adviseurs.

Om u door de hele provincie van dienst te kunnen zijn hebben wij vestigingen in Stein, Sittard, Herten & Horst. Een leuke attentie staat voor u klaar!

Bel voor een vrijblijvende afspraak:

0800 – 1031

Waarvan akte.

De Erfrecht Planners
www.erfrechtplanners.nl

'

Reacties

article
159577
ADVERTORIAL – Het nut van een testament wordt door veel mensen wel erkend. Toch wordt
https://sittard-geleen.nieuws.nl/zakennieuws/20190411/testament/
2019-04-11T10:08:57+01:00
De Erfrecht Planners, flexibel testament, Schenken en Erven, testament, woning
Columns, Zakennieuws