Wist u dit over het erfrecht?

ADVERTORIAL – Lastige materie laat zich graag vangen in een aantal kernvragen. In een ouderwetse ‘wist u dat?’-rubriek maakt Mat Scheepers van De Erfrecht Planners u graag attent op het volgende…

Gehuwden, wist u dat:

 • een langstlevende testament, gemaakt voor 01.01.2003, in veel gevallen tegen u werkt op financieel gebied (erfbelasting en vermogen opeten in de zorg)?
 • er bij het eerste overlijden al erfbelasting betaald moet worden over de zogenaamde kindsdelen die de kinderen slechts op papier erven en dus helemaal niet in handen krijgen?
 • de langstlevende echtgenoot een vrijstelling heeft van meer dan zeshonderdduizend euro en deze niet of nauwelijks wordt gebruikt met een nietfiscaal ingericht testament?
 • uw kinderen bij het tweede overlijden onnodig veel erfbelasting betalen, omdat hun kindsdeel niet in de tijd gegroeid is met zes procent omdat uw testamenten daarin niet voorzien?
 • kleinkinderen in uw testament betrokken kunnen worden en zo een aanzienlijke belastingbesparing gerealiseerd kan worden?
 • het belangrijk is om ook een executeur aan te wijzen in uw testament?
 • het belangrijk is om levenstestamenten (ook wel volmachten genoemd) te maken, zodat u ook door kunt als u of uw partner bijvoorbeeld dementeert of op andere wijze wilsonbekwaam wordt?

Samenwonenden, wist u dat:

 • het heel belangrijk is om een samenlevingscontract te maken om zo onder andere de hoge partnervrijstelling voor erfenissen te krijgen en elkaar het nabestaandenpensioen toe te kennen?
 • het heel belangrijk is om elkaar testamentair tot erfgenaam te benoemen? De wet regelt dat immers niet voor jullie.
 • het belangrijk is om levenstestamenten (ook wel volmachten genoemd) te maken, zodat u ook door kunt als u of uw partner bijvoorbeeld dementeert of op andere wijze wilsonbekwaam wordt?
  Weduwen en weduwnaars, wist u dat:
 • het belangrijk is om de zogenaamde kindsdelen (die ontstaan zijn bij het overlijden van uw partner) vast te stellen én veilig te stellen voor het geval u in een zorgsituatie terechtkomt?
 • het belangrijk is om een volmacht aan uw kinderen te geven voor het geval u wilsonbekwaam wordt en zelf bijvoorbeeld uw huis niet meer zou mogen verkopen?
 • het belangrijk is om duidelijk uw wensen rondom uw levenseinde vast te laten leggen?

Voor u allen, wist u dat:

 • meer dan negentig procent van de Nederlanders deze zaken niet of niet goed geregeld heeft?
 • de meeste mensen het maar voor zich uit blijven schuiven om dit soort zaken te regelen?
 • u daar niet bij wilt horen?

Het eerste gesprek is gratis

We helpen u graag bij uw vraagstukken op erfrechtelijk gebied, met name daar waar het gaat om het besparen van erfbelasting en het veiligstellen van uw vermogen voor zorg en de staat.

We ontvangen u graag op een van onze kantoren voor een gesprek.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 – 1031 voor een afspraak op een van onze vier kantoren in Limburg. Een mooie attentie ligt voor u klaar.

Waarvan akte.

De Erfrecht Planners
www.erfrechtplanners.nl

Reacties