Ketenpartnerschap woningcorporaties

Foto: © Van Wijnen

ADVERTORIAL – Woningcorporaties hebben een belangrijke taak in het aanbieden van betaalbare woonruimte en het creëren van fijne leefomgevingen.

Uitbreiding van het woningareaal en het upgraden van bestaand vastgoed zijn belangrijke speerpunten. Daarnaast zijn er specifieke uitdagingen voor het verduurzamen van de woningvoorraad en het geschikt maken van woningen voor ouderen die langer thuis blijven wonen. En dat moet allemaal bewerkstelligd worden onder een flinke tijdsdruk en met scherpe budgetten.

Tempo maken door slim samenwerken

De Limburgse woningcorporatie ZOwonen heeft Van Wijnen gevraagd ze de komende jaren te helpen bij het transformeren van een groot deel van haar woningportefeuille. Circa 1700 woningen ondergaan een grondige renovatie en circa 1300 woningen worden gesloopt en komt nieuwbouw voor in de plaats. Bijzondere aandacht gaat uit naar het realiseren van een langer thuis functie en het gasloos maken van de woningen. Om tempo te maken stappen de partners gezamenlijk op de tandem. Want als je gezamenlijk trapt ga je harder. Een mooi voorbeeld daarvan is in de wijk Sanderbout te zien. Lees verder onder de foto.ketenpartners - Sanderbout Sittard

Samen verder in wijk Sanderbout

In de voormalige ‘mijnwerkerskolonie’ Sanderbout in Sittard-Zuid is hard gewerkt aan de herinrichting van de wijk. Om de leefbaarheid op niveau te houden, besloot woningcorporatie ZOwonen dit stadsdeel, samen met de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen, te transformeren. In totaal zijn er 50 woningen gesloopt en 36 woningen gerenoveerd. Daarnaast zijn er 34 nieuwe gezinswoningen gebouwd, die allen de uitstraling van de karakteristieke mijnwerkerswoningen hebben.

De renovatiewoningen zijn levensloopbestendig gemaakt met een aanbouw aan de achterzijde waarbij de authentieke voorgevel behouden is. Ook het herinrichten en vernieuwen van het achterliggende gebied van de woningen is onderdeel van de herstructurering, zodat de wijk een compleet nieuw en fris uiterlijk heeft gekregen.

Lees meer over ketenpartnerschap op: www.vanwijnen.nl

Geïnteresseerd in wat Van Wijnen Sittard voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via [email protected] of bel 0464204500.

Reacties