Tweetrapstestament óf opvullegaat?

Foto: De Erfrecht Planners

ADVERTORIAL – Veel termen in het erfrecht zijn voor de consument niet altijd even duidelijk. Wat is dat toch, een opvullegaat? En wat wordt er eigenlijk geregeld met een zogenaamd Tweetrapstestament?

Tweetrapstestament

Het tweetrapstestament is een testamentsoort welke voornamelijk wordt gemaakt om het betalen van erfbelasting uit te stellen tot het moment dat beide partners zijn overleden. Met andere woorden: de erfbelasting bij het eerste overlijden hoeft (nog) niet te worden betaald door de langstlevende.

In het tweetrapstestament wordt de langstlevende partner tot enig erfgenaam benoemd en worden de kinderen ter zake van het eerste overlijden letterlijk onterfd. Met andere woorden; de gehele nalatenschap komt toe aan de langstlevende partner.

Hoewel dit wellicht logisch klinkt, blijkt in de praktijk toch echt dat deze testamentvorm veel meer nadelen dan voordelen heeft. Hierover later meer.

Opvullegaat

Middels het opnemen van een zogenaamd opvullegaat in een testament krijgt de langstlevende de mogelijkheid om de erfdelen van de kinderen aan te passen na het overlijden van de eerste ouder. Hiermee wordt derhalve niet geregeld dat de kinderen worden onterfd bij het overlijden van de eerste ouder, maar wordt het kindsdeel zodanig aangepast dat de erfdelen van de kinderen netjes binnen de vrijstelling blijven.

Wat is verstandig?

Bij een tweetrapstestament heeft u dus bij het ondertekenen van uw testament beslist dat u uw kinderen bij het eerste overlijden onterfd en dat deze kinderen pas alles erven als de laatste ouder is overleden.

Middels een opvullegaat kunt u regelen dat de overblijvende ouder (de langstlevende) kan beslissen over de verdeling van de erfenis, dus ná het overlijden van de eerste ouder.

Het opvullegaat geeft daarmee een veel grote flexibiliteit, met name ten aanzien van fiscale optimalisatie van de erfenis en het benutten van diverse vrijstellingen.

Nadelen Tweetrapstestament

Zoals gezegd heeft een tweetrapstestament een klein voordeel (geen erfbelasting bij eerste overlijden) maar zijn er vele nadelen. Zo wordt er bij het tweede overlijden vaak veel meer erfbelasting betaald (20%) en zijn een aantal fiscale mogelijkheden in een tweetrapstestament simpelweg niet mogelijk. Ook moet de langstlevende ouder een aparte administratie voeren over het afgescheiden vermogen dat door de tweetrapsmaking is ontstaan.

Samenvattend kan gesteld worden dat een tweetrapstestament te star en te zeer “kort door de bocht is” en teveel administratieve rompslomp bewerkstelligt.

Voordelen Opvullegaat

In nagenoeg alle gevallen is het beter om een testament te maken met een opvullegaat, in plaats van een tweetrapsmaking. Het opvullegaat geeft veel meer flexibiliteit tot belastingbesparing bij het eerste én het tweede overlijden.

Een Opvullegaat dient wel altijd opgenomen te worden in een compleet fiscaal ingericht testament, waarbij er nog een aantal maatregelen genomen worden die tezamen met het opvullegaat voor complete flexibiliteit zorgen. Flexibiliteit die ervoor zorgt dat er over twee overlijdens gezien zo weinig mogelijk erfbelasting worde betaald, en vermogen niet onnodig verdampt middels de eigen bijdrage in zorginstellingen.

Regel uw zaken compleet én op tijd!

Los van het bovenvermelde is het voor eenieder belangrijk om de erfrechtelijke zaken goed en compleet te regelen. Dus inclusief alle vermogensrechtelijke maatregelen.

Onlosmakelijk hoort bij een compleet advies ook een regeling voor de situatie van wilsonbekwaamheid van u of uw partner.

Mocht u interesse hebben in een vrijblijvend gesprek bel dan 0800-1031 voor een afspraak!

Waarvan akte,

Mat Scheepers