Maria-expositie en restauratieproject in oude Salviuskerkje

16e eeuws triptiek in restauratie</em
Foto: Stichting Oude Salviuskerk Limbricht

De zorg voor het behoud van ons religieuze culturele erfgoed was voor de Stichting Oude Salviuskerk in Limbricht de aanleiding om in actie te komen voor de restauratie van een kunstwerk in de grote Salviuskerk.

Een triptiek of altaarkastje met een voorstelling van de verloving van Maria was nodig aan restauratie toe. Daarom zet de stichting zich in middelen bij elkaar te krijgen om dit werk uit het midden van de zestiende eeuw voor het nageslacht te behouden.

Om dit onderwerp bij het grotere publiek meer bekendheid te geven wordt in het oude kerkje een expositie georganiseerd rond het thema van de verloving van Maria, maar ook rond de verkondiging van de komst van Christus aan Maria. Deze laatste voorstelling is terug te vinden op de oude gewelfschilderingen uit circa 1295 in het kerkje. De beide thema’s worden in een volkskundige en kunsthistorische context geplaatst.

Publieksactie

Voor het werven van middelen en het creëren van een draagvlak voor de restauratie is een publieksactie opgezet. Informatie daarover vindt u op de website van het oude Salviuskerkje: www.salviuskerkje.nl.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen, dat het kunstwerk een grote waarde heeft. De sculpturen ervan zijn tot stand gekomen in het Elsloo-atelier. De twee geschilderde panelen zijn zeldzame voorbeelden van de schilderkunst in onze regio in die tijd. Door identificatie van de patroonheiligen met historische personen is het mogelijk het kunstwerk te koppelen aan de omgeving Roosteren-Holtum-Limbricht.

De verloving van Maria en Jozef zal het middelpunt vormen van de expositie die te bezichtigen is van 26 juli tot en met 23 augustus in het oude Salviuskerkje. Door de Covid-19 beperkingen is per uur een maximum voor het toeschouwersaantal vastgesteld. Individuele bezoekers zijn in de weekenden welkom na voorintekening via de website www.salviuskerkje.nl. De volgende bezoektijden zijn daarbij mogelijk:

  • Van 10:00 tot 11:00 uur
  • Van 11:30 tot 12:30 uur
  • Van 13:00 tot 14:00 uur
  • Van 14:30 tot 15:30 uur
  • Van 16:00 tot 17:00 uur

Door de week is exclusief bezoek voor groepen mogelijk. Hiervoor dient men zich te melden via een e-mail aan de voorzitter: [email protected]

restauratie werkzaamheden