Besluitenlijst Week 28 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 28 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 28 2018

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ‘Vervolgvragen stalking’
Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Britt Hendrix
Telefoon: 046-4778813
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Kadernota Interne Control(e)
Het college besluit het geactualiseerde interne Control(e)kader vast te stellen.
Informatie: Ton Huijsmans / Sebastiaan Smeets
Telefoon: 046-4778024 / 8410
E-mail: [email protected] / [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Reacties

article
139526
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180809/besluitenlijst-week-28-2018/
2018-08-09T09:05:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws