Gladheidsbestrijding: wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen?

Foto: CC0 via Pixabay

De winter stelt tot op heden nog maar weinig voor, maar daar lijkt komende weken verandering in te komen.

De komende veertien dagen gaat het ’s nachts licht tot matig vriezen. In de loop van komende week gaat ook overdag de temperatuur richting het vriespunt en neemt de kans op sneeuw toe.

Mocht er inderdaad sneeuw vallen en mocht het daardoor glad worden, dan komt RWM in opdracht van de gemeente in actie. RWM zet dan sneeuwploegen in die met zoutstrooiers en veegwagens de gladheid te lijf gaan. Maar zij doen dat niet in elke straat.

Er wordt in eerste instantie preventief gestrooid, voordat het glad wordt. Bij hevige sneeuwval vegen wijkteams van de gemeente ook nog handmatig. Bij mogelijke sneeuw of ijzel wordt met gladheidsbestrijding begonnen op de zogenaamde A-, B- en R-routes. De A-routes zijn vooral de doorgaande, drukke wegen en busroutes. De B-routes zijn de wijkontsluitingswegen en de drukke verbindingswegen in wijken en op industrieterreinen. De R-routes zijn de aan- en vrijliggende fietspaden. RWM zorgt er ook voor dat de openbare en bijzondere gebouwen op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur bereikbaar blijven. En de oversteekplaatsen voor voetgangers, bushaltes, voetgangersdomeinen, parkeerterreinen en gevaarlijke plaatsen zoals trappen worden ook geveegd.

Ook úw hulp is nodig bij gladheidsbestrijding

In woonwijken wordt niet gestrooid. Dat heeft meerdere redenen. Er is te weinig materieel om alle straten in de woonwijken tegelijk met de A, B en R-routes te strooien. En bovendien heeft bij hevige sneeuwval strooien in de woonwijken weinig zin, omdat er te weinig verkeer rijdt om het zout goed te vermengen met de gevallen sneeuw. Een voordeel is dat daardoor het milieu niet onnodig wordt belast.

Ook in voetgangersgebieden wordt niet gestrooid en deze worden ook niet overal sneeuwvrij gemaakt. Het sneeuwvrij houden van fietssluizen en drempels is ook niet goed mogelijk omdat de sneeuwschuivers niet overal bij kunnen komen.

Wat kunt u zelf doen tegen de gladheid?

Zorg dat u voldoende materiaal in huis heeft om de toegang tot uw woning en uw stoep sneeuwvrij te maken, voor uw veiligheid en die van anderen. Matig het strooien met zout, de stoep vegen is immers beter voor het milieu. Voor de veiligheid van fietsers en auto’s is het beter om de sneeuw langs de kant van de weg te vegen dan midden op straat. En hou de putten in de goot voor uw huis sneeuwvrij, zodat het smeltwater gemakkelijker kan weglopen. Helpt u uw buren als zijzelf de stoep niet meer sneeuwvrij kunnen houden? Dat wordt erg gewaardeerd.

Rij voorzichtig

Omdat de gemeente in de woonwijken niet strooit is het goed om voorzichtig en rustig te rijden. Is uw auto voldoende aangepast aan de winterse omstandigheden?

Reacties

0