Zorgverzekering bij laag inkomen en hoge zorgkosten

Foto: CC0

‘Gezond zijn’ is een van de belangrijkste zaken in het leven. En daar hoort ook een goede, betaalbare zorgverzekering bij.

Daarom heeft de gemeente Sittard-Geleen samen met verzekeraar VGZ een unieke zorgverzekering samengesteld: het VGZ Zuid-Limburgpakket.

Lager inkomen

Met een lager inkomen bedoelen we een inkomen van maximaal 150% van de bijstandsnorm. Deze norm is afhankelijk van uw woonsituatie. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan is de hoogte van uw gezamenlijke inkomen bepalend. Op het aanmeldformulier kruist u aan welke inkomenscategorie voor u van toepassing is.

Voordelig maandbedrag

U betaalt met deze verzekering in 2020 een maandelijkse premie van € 179,59. U krijgt hiervoor uw basisverzekering én een aanvullende verzekering. Met deze verzekering krijgt u een hoge vergoeding voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen of lenzen en de tandarts.

Geen eigen risico

Een groot voordeel van deze verzekering is dat u géén eigen risico betaalt van € 385,00 per kalenderjaar. Dit bedrag is namelijk meeverzekerd in uw pakket.

Eigen bijdragen Basisverzekering en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn meeverzekerd

Voor bepaalde zorg en hulpmiddelen bijvoorbeeld hoortoestellen of ziekenvervoer betaalt u nu een eigen bijdrage. Met deze zorgverzekering hoeft u die eigen bijdrage tot maximaal € 500,00 per jaar niet zelf te betalen. Ook de eigen bijdrage WMO is onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd tot een maximum van € 400,00 per jaar.

Extra voordelen van het VGZ Zuid-Limburgpakket

Zorgverzekeraar VGZ neemt de lopende machtigingen bij uw huidige zorgverzekeraar over.

U hoeft geen rekeningen voor te schieten als u kiest voor een zorgaanbieder waar VGZ een overeenkomst mee heeft. Meer informatie hierover vindt u op www.vgz.nl/vergelijkenkies.

Overstappen

Ga naar www.vgz.nl/zuidlimburg. Doet u dit voor 31 december, dan zegt VGZ uw bestaande zorgverzekering op.

Meer informatie over de zorgverzekering

VGZ Zuid-Limburgpakket
Telefoon: 0800 250 00 10
Website: www.vgz.nl/zuidlimburg

Reacties