Sittard-Geleen hoopt op snelle start verbreding A2

A2 ter hoogte van Het Anker
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Minister Cora van Nieuwenhuizen zette maandag 9 december in Kasteel Eyckholt in Roosteren haar handtekening onder het tracébesluit voor de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide.

De gemeente Sittard-Geleen hoopt nu op voortvarendheid in de realisatie, zodat de regio snel de ruimte krijgt op de weg die zo hard nodig is.


Het ondertekende tracébesluit

Sittard-Geleen is de poort van Europa naar Nederland en andersom. Juist bij die poort is het al jaren dringen geblazen. Elke dag weer. Er is in dit smalste stukje Nederland te weinig snelweg voor het almaar toenemende verkeer.

De verbreding is hoognodig. De vele nationale en internationale bedrijven in Zuid-Limburg zijn straks beter bereikbaar vanuit de rest van het land. Dorpen en buurten langs de snelweg hebben minder last van sluipverkeer omdat er minder opstoppingen zijn op de A2.

Natuurlijk volgen we de verdere ontwikkelingen en houden we goed in de gaten dat de leefbaarheid in de kernen niet verder wordt aangetast. De afgelopen jaren is nauw overlegd met het Buurtenplatform A2, dat alle dorpen en buurten langs de snelweg vertegenwoordigt. Samen met hen, Rijkswaterstaat en de provincie is goed gekeken naar wat de verbreding voor de inwoners betekent. Ook met die inwoners is vaak en goed gesproken over hun wensen.

Daardoor is voorkomen dat onder meer de viaducten ’t Rooth en Gebroek worden gesloopt. Samen met het Buurtenplatform A2 wordt nog gekeken naar extra voorzieningen in Holtum en Guttecoven. “Natuurlijk zijn er meer wensen dan er geld is en moet Rijkswaterstaat zich ook houden aan wetten en regels”, zegt wethouder Eefje Joosten (mobiliteit). “Maar ik denk dat we het maximale voor onze inwoners hebben bereikt.”

Wat nog knelt, is de einddatum van het project. Die staat op 2027. Dat moet eerder kunnen, zei gedeputeerde Mackus ook al. De Tweede Kamer nam vorige week al een motie aan om de verbreding eerder te realiseren. “Dat sterkt ons in het voornemen te blijven aandringen op een eerdere voltooiing. Daar heeft iedereen profijt van. Dus: snel aan de slag!”

Reacties