Reclame-, toeristen- en precariobelasting voortaan op combibiljet BsGW

Foto: CC0

Vanaf 2020 staat de reclamebelasting voor ondernemers in de centra en de precariobelasting op het combibiljet van de BsGW.

Dit betekent dat de reclame- en precariobelasting in februari samen met onder andere de onroerend zaakbelasting wordt opgelegd.

Ondernemers ontvangen dus geen aparte aanslag meer voor de reclame- en precariobelasting. Het combibiljet kan in 10 maandelijkse termijnen via een automatische machtiging worden betaald.

De tarieven voor de reclamebelasting zijn voor 2020 met afgerond 2% geïndexeerd. De tarieven voor de precariobelasting met gemiddeld 1,5%. De toeristenbelasting voor ondernemers kunt u vanaf de aanslag 2020 in twee termijnen betalen. De tarieven voor de toeristenbelasting zijn met gemiddeld 1,4% geïndexeerd.

Reacties