Belangrijk nieuws over eigen bijdrage Wmo Sittard-Geleen

Foto: CC0 via Pixabay

Ontvangt u een voorziening of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente?

Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, woningaanpassing, vervoer of begeleiding? Dan betaalt u hiervoor sinds 1 januari een eigen bijdrage van 19 euro per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage voor alle gemeenten.

Heeft u hierover nog geen bericht ontvangen van het CAK, dan gebeurt dit alsnog. Door de drukte is vertraging ontstaan. Naast een informatiepakket ontvangt u van het CAK ook de rekening. Houd er rekening mee dat u de rekeningen van de eerste maanden mogelijk in één keer ontvangt. U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Daarna ontvangt u iedere maand één rekening. U kunt hierop inspelen door alvast iedere maand 19 euro opzij te zetten.

In de flyer leest u hierover meer. Ook leest u wat u moet doen om de facturen in delen te betalen.

Reacties