Nieuwe aanpak muziekonderwijs in Sittard-Geleen

Foto: CC0 Bob McEvoy via Pixabay

Vanaf september kan iedereen in Sittard-Geleen die muziekonderwijs wil volgen, terecht bij de muziekmakelaar die vraag en aanbod met elkaar verbindt.

Ook is er geld om de kosten voor leerlingen onder de 18 jaar te verlagen. Het College van B&W van Sittard-Geleen laat een plan van aanpak uitwerken, en de gemeenteraad wordt gevraagd haar mening over het plan te geven. In de eerstvolgende editie van de stadskrant (publicatie eind juni) leest u meer over de nieuwe aanpak.

Reacties