Rondevergadering 29 juni 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Maandag 29 juni vindt om 18:30 uur de rondevergadering plaats in de Raadszaal in Geleen.

In verband met landelijke regelgeving zijn slechts 30 personen toegestaan in één ruimte met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Insprekers en ambtenaren die actief deelnemen aan de vergadering dienen buiten de vergaderzaal plaats te nemen en worden door de griffier binnengeroepen op het moment dat het voor hun betreffende agendapunt aan de orde is. Volg de aanwijzingen van de griffier. Na afloop van het agendapunt wordt u verzocht de locatie te verlaten en de vergadering verder online te volgen. Voor publiek zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden via [email protected] uiterlijk maandag 29 juni 12:00 uur.

Agenda

Ronde 29 juni 2020- raadszaal in Geleen (voorzitter M. De Loo, griffier N. Bisschoff)

  1. Afwegingskader en zoekgebieden voor grootschalig opwekken zon- en windenergie in de gemeente Sittard-Geleen – wethouder Kim Schmitz.
  2. Saneren openstaande vorderingen HGN BV Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website – wethouder Judith Bühler.
  3. Transformatievisie Wonen (tweede termijn) – wethouder Andries Houtakkers

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering in de Raadszaal kunt u zoals gebruikelijk in beeld en geluid live volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl.

Eventuele vragen kunt u via email stellen aan [email protected].

Reacties