Gemeente bundelt onderzoeken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Foto: CC0 via Pixabay

De gemeente Sittard-Geleen bundelt het jaarlijks (verplichte) Wmo-cliëntervaringsonderzoek en het eigen periodieke individuele nazorgtraject tot één onderzoek, de continu-meting.

Met de resultaten kan de gemeente de kwaliteit van de Wmo-dienstverlening meten en waar nodig verbeteren.

Maandelijkse meting

Met de continu-meting krijgen alle Wmo-cliënten 10 tot 15 weken na het verstrekken van een Wmo-voorziening een uitnodiging van bureau BMC om deel te nemen aan het onderzoek. Dit kan per post of per mail zijn. In de vragenlijst staan vragen over hun ervaring met de gemeente en de Wmo-aanbieders of andere partners. BMC is het bureau dat het onderzoek voor de gemeente uitvoert

Bij start krijgt grote groep Wmo-cliënten uitnodiging van BMC

De continu-meting start met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020. Dat betekent dat vanaf half februari een grote groep cliënten in een keer een uitnodiging krijgt. Krijgt u een uitnodiging voor het onderzoek? Dan vraagt de gemeente u om de vragen in te vullen. Ook al is het mogelijk wat moeilijker omdat die ervaringen met de verstrekking en start van de Wmo-voorziening mogelijk al een tijdje geleden zijn. Alle informatie die een bijdrage aan de gemeentelijke dienstverlening levert, is welkom.

Meer weten?

Heeft u vragen over de uitnodiging of vragenlijst? Neem dan contact op met het telefoonnummer van BMC dat u in de uitnodiging vindt.

Wilt u meer algemene informatie over het onderzoek of de continu-meting? Kijk dan op:

Reacties