Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Foto: CC0

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen?

Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK is een coronasteunmaatregel vanuit het rijk. Deze tegemoetkoming voor eigen vaste lasten is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’. Inwoners en ondernemers kunnen de TONK aanvragen bij de gemeente.

Wat kunt u aanvragen?

De TONK is een eenmalige tegemoetkoming in uw eigen woonlasten. Voor de volgende vaste woonlasten van uw (eigen) door uzelf bewoonde woning kunt u een tegemoetkoming aanvragen:

  • Huur- of hypotheeklasten,
  • Kosten van gas, water en elektriciteit.

De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en loopt tot en met 30 juni 2021.

Zijn er voorwaarden?

Om gebruik te kunnen maken van de TONK gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Uw (netto) gezinsinkomen is als gevolg van de coronacrisis in de maand januari 2021 tenminste 25% lager dan in de maand januari 2020.
  • U hebt minder eigen vermogen dan de grens die voor u geldt (€ 6.295,00 alleenstaand/€ 12.590,00 gezin). De waarde van een eigen huis en het vermogen in een eigen bedrijf tellen niet mee.
  • Uw actuele huishoudinkomen is onvoldoende om uw actuele woonlasten te kunnen betalen (peilmaand januari 2021).

Wilt u meer weten over de voorwaarden neem dan contact op met Vidar via (046)4777272.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Vraag een aanvraagformulier aan door te bellen met Vidar via (046)4777272. U ontvangt het aanvraagformulier inclusief uitleg vervolgens per post.

Reacties