Meepraten over de plannen voor de ESCS-locatie?

Foto: Sittard-Geleen.nieuw.nl

De plannen van ontwikkelaar Smart Properties om op de ESCS-locatie in Sittard (de locatie van het voormalige Euregionaal Sport- en Congrescentrum) een eco-vakantiepark te realiseren, nemen vastere vormen aan.

De gemeente vindt het belangrijk de ontwikkelaar een aantal voorwaarden mee te geven, waarmee hij bij de uitwerking van de plannen rekening moet houden.

Die voorwaarden staan nog niet vast. De gemeente wil daarin ook de ideeën en wensen van omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden meenemen.

De gemeente nodigt u daarom uit hierover met ons in gesprek te gaan. Onderwerpen waarover de gemeente met u van gedachten wil wisselen, zijn onder meer natuur, bereikbaarheid, overlast en participatie. Maar er is er ook voldoende gelegenheid om zelf onderwerpen aan te dragen.

Programma van eisen

Wilt u hierover meepraten? Dat kan op woensdag 21 april van 08:00-18:00 uur en op donderdag 22 april van 16:00-21:00 uur in de Stadbroekermolen (Jacqueline Roufsweg 1, Sittard). Ook kunt u een online vragenlijst invullen. De uitkomsten van de gesprekken en vragenlijsten worden vertaald naar een zogenaamd ‘programma van eisen’ voor de ESCS-locatie. Dit wordt aan de ontwikkelaar aangeboden, zodat hij hier in de verdere planvorming rekening mee kan houden.

Gespreksronde Stadbroekermolen

Door de actuele coronamaatregelen is het niet mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren. De gesprekken vinden daarom plaats in rondes van een half uur, waarbij er maximaal vier personen per ronde kunnen deelnemen. De gespreksrondes starten telkens op het hele en op het halve uur. U kunt bij aanmelding een voorkeurstijdstip doorgeven, de gemeente probeert hiermee rekening te houden. Aanmelden kan onder kantoortijden tot uiterlijk dinsdag 20 april 12:00 uur, via nummer 14046. Vanwege de actuele coronamaatregelen kunt u met maximaal twee personen uit hetzelfde huishouden aanmelden, maar kom bij voorkeur alleen. In de Stadbroekermolen gelden eveneens de actuele coronamaatregelen, draag een mondkapje, houd voldoende afstand en volg de aanwijzingen ter plekke op.

Online vragenlijst

Bent u niet in de gelegenheid om aan deze gesprekken deel te nemen of wilt u liever digitaal reageren? Dan kunt u via www.sittard-geleen.nl/mijnmening een vragenlijst invullen. Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. U kunt de lijst invullen tot 23 april.

Contact

Direct omwonenden van de ESCS-locatie zijn per brief geïnformeerd over de gespreksrondes en de vragenlijst. Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met wijkcoördinator François Mostard, bereikbaar via nummer 14046 of per e-mail: [email protected].

Reacties